สัมมนานานาชาติ EMAN – AP Conference ครั้งที่ 10

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนานานาชาติ The Environmental and Sustainability Management Accounting Network – Asia Pacific (EMAN – AP Conference) ครั้งที่ 10 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจ มก. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]