พิธีลงนามความร่วมมือกับบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนางวสุกานต์ วิสาลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ สายบริหารสินเชื่อ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]