ต้อนรับเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Kees Pieter Rade เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]