สัมมนาวิชาการ นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในยุค Thailand 4.0

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสในยุค Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]