พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มก. ประจำปี 2561

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]