พิธีลงนามความร่วมมือโครงการ Recycle for New Hope

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับคุณธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัทเต็ดตรา แพ้ด (ประเทศไทย) จำกัด ในบันทึกความร่วมมือโครงการ Recycle for New Hope โดยจะดำเนินการรณรงค์รวบรวมกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว นำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้ในโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]