พิธีมอบทุนและกตเวทิตาคุณผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนและกตเวทิตาคุณผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]