วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี ประจำปี 2561

 

 

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรมครบรอบ 55 ปี วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดงานวันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มาทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น และพระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณริมสระน้ำ ด้านหน้าอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา15.30 น. พร้อมกับทรงดนตรี ร่วมกับ วงดนตรี อส.วันศุกร์ เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งแรก และเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมต้นนนทรี และทรงดนตรี สืบต่อมาจนถึง พ.ศ. 2515 รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]