พิธีเปิดการปฐมนิเทศและรายงานตัวของนิสิตโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจำปี 2561

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและรายงานตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต ประจำปี 2561เมื่อวันที่ 29พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]