มก. ออกร้านจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกร้านจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี 2562 เพื่อนำเงินรายได้สมทบทูลเกล้าฯถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล ระหว่างวันที  15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]