พิธีลงนามระหว่าง มก.กับ University of St. La Salle และ Victorias Milling Company, Inc.

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการร่วมมือทางวิชาการ กับ Br.Joaquin Severino Martinez, FSC, D.Min. , President and Chancellor University of St. La Salle และ Minnie O. Chua, President and Chief Operating Officer, Victorias Milling Company, Inc. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี ผศ.ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ให้เกียรติร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]