พิธีลงนามระหว่าง มก.กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (IIE)

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับ Dr.Jonathan Lembright ,Regional Director for Southeast Asia, Institute of International Education (IIE) ในบันทึกความเข้าใจการร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะมนุษยศาสตร์ กับสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education - IIE) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]