พิธีลงนามความร่วมมือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องการคัดแยกขยะ

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ การสร้างความตระหนักรู้ เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดการขยะรีไซเคิล ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิไอวีแอล เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 501 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]