ธันวาคม 2560
1 ธันวาคม 2560 โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
4 ธันวาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2560 การประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559
8 ธันวาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างฯ
12 ธันวาคม 2560 มอบโล่ขอบคุณผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
12 ธันวาคม 2560

รับมอบเงินสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรม

12 ธันวาคม 2560 มอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]