ธันวาคม 2560
1 ธันวาคม 2560 โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560
4 ธันวาคม 2560 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2560 การประเมินคุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559
8 ธันวาคม 2560 การประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างฯ
12 ธันวาคม 2560 มอบโล่ขอบคุณผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ
12 ธันวาคม 2560

รับมอบเงินสมทบทุนจัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรม

12 ธันวาคม 2560 มอบประกาศเชิดชูเกียรติให้แก่นิสิตผู้สร้างชื่อเสียง
14 ธันวาคม 2560 การสัมมนา “ KU 4.0 Smart U Smart Life ”
19 ธันวาคม 2560 พิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2560 “ กินข้าวไทยให้เป็น เห็นประโยชน์”
19 ธันวาคม 2560 พิธีลงนามความร่วมมือศึกษาและพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ
22 ธันวาคม 2560 รับมอบเงินสนับสนุน Digital Society@KU และรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
22 ธันวาคม 2560 สัมมนากึ่งศตวรรษบัณฑิตศึกษาวนวัฒวิทยา คณะวนศาสตร์
28 ธันวาคม 2560 งานขอบคุณบุคลากร มก.ประจำปี 2560
   
   
   
   
   
   
   
 
[เลือกชมภาพย้อนหลัง]