พิธีลงนามความร่วมมือศึกษาและพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าเพื่อสาธารณะ

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามกับนายวิศิษฏ์ คชสิทธิ์ ประธานกรรมการบริษัทเอ็มเอ เพาเวอร์ โซลูชั่น จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าเพื่อสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]