สัมมนากึ่งศตวรรษบัณฑิตศึกษาวนวัฒวิทยา คณะวนศาสตร์

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนากึ่งศตวรรษบัณฑิตศึกษาวนวัฒวิทยา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสง่า สรรพศรี อาคารวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]