รับมอบเงินสนับสนุน Digital Society@KU และรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเงินสนับสนุนสำหรับพัฒนาระบบ Digital Society@KU และรับมอบรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]