งานขอบคุณบุคลากร มก.ประจำปี 2560

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งปี ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป โดยกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วยรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รางวัลโครงการรางวัลคุณภาพ มก. รางวัล KU-KM Best Practice Awards  และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]