โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2

 

 

 

ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]