การประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย

 

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาประชุมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระพี สาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]