งานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2561โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 40 รูป พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 12 และงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]