มอบรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ประจำปี 2562 รางวัลที่ 2

 
ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลที่ 2 รถยนต์โตโยต้า รุ่น Revo 2.4 J Plus MT D-Cab Z Edition ให้แก่คุณเกรียงไกร บุญเรือง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]