ต้อนรับคณะกรรมการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานให้การต้อนรับ รศ.พ.ต.อ.ดร.ทิวลิป เครือมา ประธานสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]