งานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2562

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 29 รูป พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 13 และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 
 
ดูภาพทั้งหมด
[Back]