พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สถานีวิทยุ มก.กับ กรมกิจการผู้สูงอายุ

Thumbnail Image Table
KAS_1538.JPG
4/1/2562 11:19:37
Size (KB)  :  375 KB
KAS_1542.JPG
4/1/2562 11:19:38
Size (KB)  :  445 KB
KAS_1543.JPG
4/1/2562 11:19:39
Size (KB)  :  385 KB
KAS_1544.JPG
4/1/2562 11:19:39
Size (KB)  :  379 KB
KAS_1545.JPG
4/1/2562 11:19:40
Size (KB)  :  377 KB
KAS_1546.JPG
4/1/2562 11:19:40
Size (KB)  :  380 KB
KAS_1547.JPG
4/1/2562 11:19:41
Size (KB)  :  400 KB
KAS_1552.JPG
4/1/2562 11:19:42
Size (KB)  :  452 KB
KAS_1553.JPG
4/1/2562 11:19:43
Size (KB)  :  447 KB
KAS_1555.JPG
4/1/2562 11:19:43
Size (KB)  :  460 KB
KAS_1558.JPG
4/1/2562 11:19:45
Size (KB)  :  380 KB
KAS_1560.JPG
4/1/2562 11:19:45
Size (KB)  :  459 KB
KAS_1561.JPG
4/1/2562 11:19:46
Size (KB)  :  455 KB
KAS_1562.JPG
4/1/2562 11:19:46
Size (KB)  :  360 KB
KAS_1563.JPG
4/1/2562 11:19:47
Size (KB)  :  361 KB
KAS_1564.JPG
4/1/2562 11:19:47
Size (KB)  :  350 KB
KAS_1565.JPG
4/1/2562 11:19:47
Size (KB)  :  357 KB
KAS_1566.JPG
4/1/2562 11:19:48
Size (KB)  :  360 KB
KAS_1569.JPG
4/1/2562 11:19:49
Size (KB)  :  358 KB
KAS_1570.JPG
4/1/2562 11:19:49
Size (KB)  :  355 KB
KAS_1571.JPG
4/1/2562 11:19:49
Size (KB)  :  357 KB
KAS_1572.JPG
4/1/2562 11:19:50
Size (KB)  :  438 KB
KAS_1573.JPG
4/1/2562 11:19:50
Size (KB)  :  447 KB
KAS_1574.JPG
4/1/2562 11:19:51
Size (KB)  :  361 KB
KAS_1577.JPG
4/1/2562 11:19:52
Size (KB)  :  377 KB
KAS_1578.JPG
4/1/2562 11:19:52
Size (KB)  :  424 KB
KAS_1580.JPG
4/1/2562 11:19:53
Size (KB)  :  318 KB
KAS_1581.JPG
4/1/2562 11:19:53
Size (KB)  :  407 KB
KAS_1582.JPG
4/1/2562 11:19:53
Size (KB)  :  338 KB
KAS_1584.JPG
4/1/2562 11:19:54
Size (KB)  :  339 KB
KAS_1591.JPG
4/1/2562 11:19:57
Size (KB)  :  365 KB
KAS_1593.JPG
4/1/2562 11:19:57
Size (KB)  :  353 KB
KAS_1594.JPG
4/1/2562 11:19:58
Size (KB)  :  362 KB
KAS_1595.JPG
4/1/2562 11:19:58
Size (KB)  :  452 KB
KAS_1596.JPG
4/1/2562 11:19:59
Size (KB)  :  360 KB
KAS_1597.JPG
4/1/2562 11:19:59
Size (KB)  :  362 KB
KAS_1599.JPG
4/1/2562 11:20:00
Size (KB)  :  360 KB
KAS_1600.JPG
4/1/2562 11:20:00
Size (KB)  :  357 KB
KAS_1601.JPG
4/1/2562 11:20:01
Size (KB)  :  352 KB
KAS_1605.JPG
4/1/2562 11:20:02
Size (KB)  :  415 KB
KAS_1606.JPG
4/1/2562 11:20:03
Size (KB)  :  397 KB
KAS_1608.JPG
4/1/2562 11:20:03
Size (KB)  :  448 KB
KAS_1609.JPG
4/1/2562 11:20:04
Size (KB)  :  406 KB
KAS_1610.JPG
4/1/2562 11:20:04
Size (KB)  :  403 KB
KAS_1611.JPG
4/1/2562 11:20:04
Size (KB)  :  335 KB
KAS_1612.JPG
4/1/2562 11:20:05
Size (KB)  :  354 KB
KAS_1613.JPG
4/1/2562 11:20:05
Size (KB)  :  415 KB
KAS_1614.JPG
4/1/2562 11:20:06
Size (KB)  :  421 KB
KAS_1616.JPG
4/1/2562 11:20:06
Size (KB)  :  421 KB
KAS_1620.JPG
4/1/2562 11:20:08
Size (KB)  :  416 KB
KAS_1622.JPG
4/1/2562 11:20:09
Size (KB)  :  412 KB
KAS_1623.JPG
4/1/2562 11:20:09
Size (KB)  :  426 KB
KAS_1625.JPG
4/1/2562 11:20:10
Size (KB)  :  445 KB
KAS_1626.JPG
4/1/2562 11:20:10
Size (KB)  :  419 KB
KAS_1628.JPG
4/1/2562 11:20:11
Size (KB)  :  443 KB
KAS_1629.JPG
4/1/2562 11:20:12
Size (KB)  :  444 KB
KAS_1630.JPG
4/1/2562 11:20:12
Size (KB)  :  443 KB
KAS_1631.JPG
4/1/2562 11:20:12
Size (KB)  :  390 KB
KAS_1632.JPG
4/1/2562 11:20:13
Size (KB)  :  443 KB
KAS_1633.JPG
4/1/2562 11:20:13
Size (KB)  :  431 KB
KAS_1634.JPG
4/1/2562 11:20:14
Size (KB)  :  424 KB
KAS_1635.JPG
4/1/2562 11:20:14
Size (KB)  :  385 KB
KAS_1636.JPG
4/1/2562 11:20:14
Size (KB)  :  406 KB
KAS_1637.JPG
4/1/2562 11:20:15
Size (KB)  :  464 KB
KAS_1638.JPG
4/1/2562 11:20:15
Size (KB)  :  406 KB
KAS_1639.JPG
4/1/2562 11:20:16
Size (KB)  :  448 KB
KAS_1640.JPG
4/1/2562 11:20:16
Size (KB)  :  460 KB
KAS_1642.JPG
4/1/2562 11:20:17
Size (KB)  :  444 KB