พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนนิสิต-นักศึกษา อาเซียน ครั้งที่ 1

Thumbnail Image Table
DSC_4629.JPG
6/1/2562 10:49:27
Size (KB)  :  263 KB
DSC_4630.JPG
6/1/2562 10:49:28
Size (KB)  :  386 KB
DSC_4631.JPG
6/1/2562 10:49:28
Size (KB)  :  343 KB
DSC_4632.JPG
6/1/2562 10:49:29
Size (KB)  :  296 KB
DSC_4633.JPG
6/1/2562 10:49:29
Size (KB)  :  321 KB
DSC_4634.JPG
6/1/2562 10:49:30
Size (KB)  :  274 KB
DSC_4635.JPG
6/1/2562 10:49:30
Size (KB)  :  330 KB
DSC_4636.JPG
6/1/2562 10:49:31
Size (KB)  :  286 KB
DSC_4638.JPG
6/1/2562 10:49:32
Size (KB)  :  296 KB
DSC_4639.JPG
6/1/2562 10:49:32
Size (KB)  :  286 KB
DSC_4641.JPG
6/1/2562 10:49:33
Size (KB)  :  218 KB
DSC_4642.JPG
6/1/2562 10:49:34
Size (KB)  :  253 KB
DSC_4643.JPG
6/1/2562 10:49:34
Size (KB)  :  231 KB
DSC_4645.JPG
6/1/2562 10:49:35
Size (KB)  :  219 KB
DSC_4647.JPG
6/1/2562 10:49:36
Size (KB)  :  211 KB
DSC_4649.JPG
6/1/2562 10:49:37
Size (KB)  :  227 KB
DSC_4650.JPG
6/1/2562 10:49:38
Size (KB)  :  284 KB
DSC_4651.JPG
6/1/2562 10:49:39
Size (KB)  :  512 KB
DSC_4652.JPG
6/1/2562 10:49:39
Size (KB)  :  517 KB
DSC_4653.JPG
6/1/2562 10:49:40
Size (KB)  :  545 KB
DSC_4654.JPG
6/1/2562 10:49:40
Size (KB)  :  534 KB
DSC_4655.JPG
6/1/2562 10:49:41
Size (KB)  :  520 KB
DSC_4656.JPG
6/1/2562 10:49:41
Size (KB)  :  519 KB
DSC_4657.JPG
6/1/2562 10:49:42
Size (KB)  :  516 KB
DSC_4658.JPG
6/1/2562 10:49:42
Size (KB)  :  515 KB
DSC_4659.JPG
6/1/2562 10:49:43
Size (KB)  :  512 KB
DSC_4660.JPG
6/1/2562 10:49:43
Size (KB)  :  521 KB
DSC_4661.JPG
6/1/2562 10:49:44
Size (KB)  :  523 KB
DSC_4662.JPG
6/1/2562 10:49:44
Size (KB)  :  451 KB
DSC_4663.JPG
6/1/2562 10:49:45
Size (KB)  :  450 KB
DSC_4664.JPG
6/1/2562 10:49:45
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4665.JPG
6/1/2562 10:49:46
Size (KB)  :  435 KB
DSC_4666.JPG
6/1/2562 10:49:46
Size (KB)  :  525 KB
DSC_4667.JPG
6/1/2562 10:49:47
Size (KB)  :  525 KB
DSC_4668.JPG
6/1/2562 10:49:47
Size (KB)  :  531 KB
DSC_4669.JPG
6/1/2562 10:49:48
Size (KB)  :  542 KB
DSC_4670.JPG
6/1/2562 10:49:48
Size (KB)  :  525 KB
DSC_4671.JPG
6/1/2562 10:49:49
Size (KB)  :  526 KB
DSC_4672.JPG
6/1/2562 10:49:49
Size (KB)  :  520 KB
DSC_4673.JPG
6/1/2562 10:49:50
Size (KB)  :  525 KB
DSC_4674.JPG
6/1/2562 10:49:50
Size (KB)  :  526 KB
DSC_4675.JPG
6/1/2562 10:49:51
Size (KB)  :  479 KB
DSC_4676.JPG
6/1/2562 10:49:51
Size (KB)  :  483 KB
DSC_4677.JPG
6/1/2562 10:49:52
Size (KB)  :  534 KB
DSC_4678.JPG
6/1/2562 10:49:52
Size (KB)  :  533 KB
DSC_4679.JPG
6/1/2562 10:49:53
Size (KB)  :  530 KB
DSC_4680.JPG
6/1/2562 10:49:54
Size (KB)  :  506 KB
DSC_4681.JPG
6/1/2562 10:49:54
Size (KB)  :  310 KB
DSC_4682.JPG
6/1/2562 10:49:55
Size (KB)  :  325 KB
DSC_4683.JPG
6/1/2562 10:49:55
Size (KB)  :  452 KB
DSC_4684.JPG
6/1/2562 10:49:56
Size (KB)  :  443 KB
DSC_4685.JPG
6/1/2562 10:49:56
Size (KB)  :  511 KB
DSC_4686.JPG
6/1/2562 10:49:57
Size (KB)  :  391 KB
DSC_4687.JPG
6/1/2562 10:49:57
Size (KB)  :  462 KB
DSC_4688.JPG
6/1/2562 10:49:58
Size (KB)  :  474 KB
DSC_4689.JPG
6/1/2562 10:49:58
Size (KB)  :  444 KB
DSC_4690.JPG
6/1/2562 10:49:59
Size (KB)  :  238 KB
DSC_4691.JPG
6/1/2562 10:50:00
Size (KB)  :  256 KB
DSC_4692.JPG
6/1/2562 10:50:00
Size (KB)  :  300 KB
DSC_4693.JPG
6/1/2562 10:50:01
Size (KB)  :  309 KB
DSC_4694.JPG
6/1/2562 10:50:01
Size (KB)  :  314 KB
DSC_4695.JPG
6/1/2562 10:50:02
Size (KB)  :  233 KB
DSC_4696.JPG
6/1/2562 10:50:03
Size (KB)  :  290 KB
DSC_4697.JPG
6/1/2562 10:50:03
Size (KB)  :  280 KB
DSC_4698.JPG
6/1/2562 10:50:04
Size (KB)  :  299 KB
DSC_4699.JPG
6/1/2562 10:50:04
Size (KB)  :  376 KB
DSC_4700.JPG
6/1/2562 10:50:05
Size (KB)  :  249 KB
DSC_4701.JPG
6/1/2562 10:50:05
Size (KB)  :  281 KB
DSC_4703.JPG
6/1/2562 10:50:06
Size (KB)  :  240 KB
DSC_4704.JPG
6/1/2562 10:50:06
Size (KB)  :  241 KB
DSC_4705.JPG
6/1/2562 10:50:07
Size (KB)  :  240 KB
DSC_4706.JPG
6/1/2562 10:50:07
Size (KB)  :  235 KB
DSC_4707.JPG
6/1/2562 10:50:08
Size (KB)  :  287 KB
DSC_4708.JPG
6/1/2562 10:50:08
Size (KB)  :  379 KB
DSC_4709.JPG
6/1/2562 10:50:09
Size (KB)  :  332 KB
DSC_4710.JPG
6/1/2562 10:50:09
Size (KB)  :  266 KB
DSC_4712.JPG
6/1/2562 10:50:10
Size (KB)  :  238 KB
DSC_4713.JPG
6/1/2562 10:50:11
Size (KB)  :  239 KB
DSC_4714.JPG
6/1/2562 10:50:11
Size (KB)  :  255 KB
DSC_4716.JPG
6/1/2562 10:50:12
Size (KB)  :  235 KB
DSC_4717.JPG
6/1/2562 10:50:13
Size (KB)  :  237 KB
DSC_4718.JPG
6/1/2562 10:50:13
Size (KB)  :  319 KB
DSC_4719.JPG
6/1/2562 10:50:14
Size (KB)  :  231 KB
DSC_4721.JPG
6/1/2562 10:50:15
Size (KB)  :  256 KB
DSC_4723.JPG
6/1/2562 10:50:16
Size (KB)  :  236 KB
DSC_4724.JPG
6/1/2562 10:50:17
Size (KB)  :  243 KB
DSC_4726.JPG
6/1/2562 10:50:18
Size (KB)  :  237 KB
DSC_4727.JPG
6/1/2562 10:50:19
Size (KB)  :  235 KB
DSC_4728.JPG
6/1/2562 10:50:19
Size (KB)  :  263 KB
DSC_4729.JPG
6/1/2562 10:50:20
Size (KB)  :  261 KB
DSC_4730.JPG
6/1/2562 10:50:20
Size (KB)  :  255 KB
DSC_4731.JPG
6/1/2562 10:50:21
Size (KB)  :  524 KB
DSC_4732.JPG
6/1/2562 10:50:22
Size (KB)  :  528 KB
DSC_4733.JPG
6/1/2562 10:50:22
Size (KB)  :  530 KB
DSC_4734.JPG
6/1/2562 10:50:23
Size (KB)  :  529 KB
DSC_4735.JPG
6/1/2562 10:50:23
Size (KB)  :  486 KB
DSC_4736.JPG
6/1/2562 10:50:24
Size (KB)  :  530 KB
DSC_4737.JPG
6/1/2562 10:50:24
Size (KB)  :  534 KB
DSC_4738.JPG
6/1/2562 10:50:25
Size (KB)  :  535 KB
DSC_4739.JPG
6/1/2562 10:50:26
Size (KB)  :  532 KB
DSC_4740.JPG
6/1/2562 10:50:26
Size (KB)  :  465 KB
DSC_4741.JPG
6/1/2562 10:50:27
Size (KB)  :  459 KB
DSC_4742.JPG
6/1/2562 10:50:28
Size (KB)  :  452 KB
DSC_4743.JPG
6/1/2562 10:50:28
Size (KB)  :  448 KB
DSC_4744.JPG
6/1/2562 10:50:29
Size (KB)  :  448 KB
DSC_4745.JPG
6/1/2562 10:50:29
Size (KB)  :  453 KB