พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
KAS_5634
9/2/2560 8:53:05
Size (KB)  :  542 KB
KAS_5635
9/2/2560 8:53:06
Size (KB)  :  453 KB
KAS_5636
9/2/2560 8:53:07
Size (KB)  :  498 KB
KAS_5639
9/2/2560 8:53:09
Size (KB)  :  294 KB
KAS_5640
9/2/2560 8:53:10
Size (KB)  :  404 KB
KAS_5641
9/2/2560 8:53:11
Size (KB)  :  345 KB
KAS_5642
9/2/2560 8:53:12
Size (KB)  :  288 KB
KAS_5643
9/2/2560 8:53:12
Size (KB)  :  316 KB
KAS_5644
9/2/2560 8:53:13
Size (KB)  :  403 KB
KAS_5645
9/2/2560 8:53:14
Size (KB)  :  274 KB
KAS_5646
9/2/2560 8:53:15
Size (KB)  :  277 KB
KAS_5647
9/2/2560 8:53:15
Size (KB)  :  283 KB
KAS_5648
9/2/2560 8:53:16
Size (KB)  :  345 KB
KAS_5649
9/2/2560 8:53:17
Size (KB)  :  358 KB
KAS_5650
9/2/2560 8:53:18
Size (KB)  :  387 KB
KAS_5651
9/2/2560 8:53:19
Size (KB)  :  340 KB
KAS_5652
9/2/2560 8:53:19
Size (KB)  :  341 KB
KAS_5653
9/2/2560 8:53:20
Size (KB)  :  366 KB
KAS_5654
9/2/2560 8:53:21
Size (KB)  :  534 KB
KAS_5655
9/2/2560 8:53:22
Size (KB)  :  447 KB
KAS_5656
9/2/2560 8:53:23
Size (KB)  :  434 KB
KAS_5657
9/2/2560 8:53:23
Size (KB)  :  560 KB
KAS_5658
9/2/2560 8:53:24
Size (KB)  :  440 KB
KAS_5659
9/2/2560 8:53:25
Size (KB)  :  532 KB
KAS_5660
9/2/2560 8:53:26
Size (KB)  :  246 KB
KAS_5661
9/2/2560 8:53:26
Size (KB)  :  295 KB
KAS_5662
9/2/2560 8:53:27
Size (KB)  :  419 KB
KAS_5663
9/2/2560 8:53:28
Size (KB)  :  345 KB
KAS_5665
9/2/2560 8:53:29
Size (KB)  :  322 KB
KAS_5666
9/2/2560 8:53:30
Size (KB)  :  290 KB
KAS_5667
9/2/2560 8:53:30
Size (KB)  :  400 KB
KAS_5668
9/2/2560 8:53:31
Size (KB)  :  316 KB
KAS_5670
9/2/2560 8:53:33
Size (KB)  :  310 KB
KAS_5671
9/2/2560 8:53:33
Size (KB)  :  375 KB
KAS_5672
9/2/2560 8:53:34
Size (KB)  :  294 KB
KAS_5674
9/2/2560 8:53:36
Size (KB)  :  454 KB
KAS_5675
9/2/2560 8:53:37
Size (KB)  :  288 KB
KAS_5676
9/2/2560 8:53:37
Size (KB)  :  271 KB
KAS_5677
9/2/2560 8:53:38
Size (KB)  :  298 KB
KAS_5678
9/2/2560 8:53:39
Size (KB)  :  310 KB
KAS_5679
9/2/2560 8:53:40
Size (KB)  :  306 KB
KAS_5682
9/2/2560 8:53:42
Size (KB)  :  287 KB
KAS_5683
9/2/2560 8:53:43
Size (KB)  :  305 KB
KAS_5684
9/2/2560 8:53:43
Size (KB)  :  287 KB
KAS_5685
9/2/2560 8:53:44
Size (KB)  :  301 KB
KAS_5686
9/2/2560 8:53:45
Size (KB)  :  317 KB
KAS_5687
9/2/2560 8:53:46
Size (KB)  :  327 KB
KAS_5688
9/2/2560 8:53:46
Size (KB)  :  260 KB
KAS_5689
9/2/2560 8:53:47
Size (KB)  :  269 KB
KAS_5690
9/2/2560 8:53:47
Size (KB)  :  311 KB
KAS_5691
9/2/2560 8:53:48
Size (KB)  :  341 KB
KAS_5692
9/2/2560 8:53:49
Size (KB)  :  328 KB
KAS_5693
9/2/2560 8:53:50
Size (KB)  :  336 KB
KAS_5694
9/2/2560 8:53:50
Size (KB)  :  350 KB
KAS_5697
9/2/2560 8:53:53
Size (KB)  :  321 KB
KAS_5698
9/2/2560 8:53:53
Size (KB)  :  356 KB
KAS_5699
9/2/2560 8:53:54
Size (KB)  :  307 KB
KAS_5700
9/2/2560 8:53:55
Size (KB)  :  298 KB
KAS_5701
9/2/2560 8:53:56
Size (KB)  :  293 KB
KAS_5702
9/2/2560 8:53:57
Size (KB)  :  518 KB
KAS_5703
9/2/2560 8:53:57
Size (KB)  :  520 KB
KAS_5704
9/2/2560 8:53:58
Size (KB)  :  518 KB
KAS_5706
9/2/2560 8:54:00
Size (KB)  :  494 KB
KAS_5707
9/2/2560 8:54:00
Size (KB)  :  493 KB