พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
KAS_6742
2/3/2560 8:40:52
Size (KB)  :  1,354 KB
KAS_6743
2/3/2560 8:40:53
Size (KB)  :  1,329 KB
KAS_6744
2/3/2560 8:40:53
Size (KB)  :  1,328 KB
KAS_6745
2/3/2560 8:40:54
Size (KB)  :  862 KB
KAS_6746
2/3/2560 8:40:55
Size (KB)  :  847 KB
KAS_6747
2/3/2560 8:40:55
Size (KB)  :  1,113 KB
KAS_6748
2/3/2560 8:40:56
Size (KB)  :  872 KB
KAS_6749
2/3/2560 8:40:57
Size (KB)  :  850 KB
KAS_6750
2/3/2560 8:40:57
Size (KB)  :  862 KB
KAS_6751
2/3/2560 8:40:58
Size (KB)  :  850 KB
KAS_6752
2/3/2560 8:40:59
Size (KB)  :  838 KB
KAS_6753
2/3/2560 8:41:00
Size (KB)  :  876 KB
KAS_6754
2/3/2560 8:41:00
Size (KB)  :  806 KB
KAS_6755
2/3/2560 8:41:01
Size (KB)  :  1,232 KB
KAS_6756
2/3/2560 8:41:02
Size (KB)  :  929 KB
KAS_6757
2/3/2560 8:41:02
Size (KB)  :  1,024 KB
KAS_6758
2/3/2560 8:41:03
Size (KB)  :  940 KB
KAS_6760
2/3/2560 8:41:04
Size (KB)  :  1,317 KB
KAS_6763
2/3/2560 8:41:06
Size (KB)  :  834 KB
KAS_6764
2/3/2560 8:41:07
Size (KB)  :  855 KB
KAS_6766
2/3/2560 8:41:09
Size (KB)  :  903 KB
KAS_6767
2/3/2560 8:41:09
Size (KB)  :  1,294 KB
KAS_6768
2/3/2560 8:41:10
Size (KB)  :  1,398 KB
KAS_6769
2/3/2560 8:41:11
Size (KB)  :  869 KB
KAS_6770
2/3/2560 8:41:11
Size (KB)  :  1,213 KB
KAS_6771
2/3/2560 8:41:12
Size (KB)  :  870 KB
KAS_6772
2/3/2560 8:41:13
Size (KB)  :  880 KB
KAS_6773
2/3/2560 8:41:13
Size (KB)  :  909 KB
KAS_6774
2/3/2560 8:41:14
Size (KB)  :  868 KB
KAS_6775
2/3/2560 8:41:15
Size (KB)  :  927 KB
KAS_6776
2/3/2560 8:41:16
Size (KB)  :  842 KB
KAS_6778
2/3/2560 8:41:16
Size (KB)  :  828 KB
KAS_6779
2/3/2560 8:41:17
Size (KB)  :  890 KB
KAS_6780
2/3/2560 8:41:18
Size (KB)  :  886 KB
KAS_6781
2/3/2560 8:41:18
Size (KB)  :  875 KB
KAS_6782
2/3/2560 8:41:19
Size (KB)  :  956 KB
KAS_6783
2/3/2560 8:41:20
Size (KB)  :  935 KB
KAS_6784
2/3/2560 8:41:20
Size (KB)  :  864 KB
KAS_6785
2/3/2560 8:41:21
Size (KB)  :  831 KB
KAS_6786
2/3/2560 8:41:22
Size (KB)  :  1,059 KB
KAS_6787
2/3/2560 8:41:23
Size (KB)  :  766 KB
KAS_6788
2/3/2560 8:41:23
Size (KB)  :  883 KB
KAS_6790
2/3/2560 8:41:25
Size (KB)  :  1,325 KB
KAS_6791
2/3/2560 8:41:25
Size (KB)  :  1,324 KB
KAS_6792
2/3/2560 8:41:26
Size (KB)  :  1,322 KB
KAS_6794
2/3/2560 8:41:27
Size (KB)  :  1,322 KB
KAS_6795
2/3/2560 8:41:28
Size (KB)  :  871 KB
KAS_6796
2/3/2560 8:41:29
Size (KB)  :  826 KB
KAS_6797
2/3/2560 8:41:30
Size (KB)  :  838 KB
KAS_6798
2/3/2560 8:41:30
Size (KB)  :  1,328 KB
KAS_6799
2/3/2560 8:41:31
Size (KB)  :  1,334 KB
KAS_6800
2/3/2560 8:41:32
Size (KB)  :  1,338 KB