พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
KAS_7620
16/3/2560 8:22:03
Size (KB)  :  460 KB
KAS_7621
16/3/2560 8:22:03
Size (KB)  :  450 KB
KAS_7622
16/3/2560 8:22:04
Size (KB)  :  423 KB
KAS_7623
16/3/2560 8:22:04
Size (KB)  :  268 KB
KAS_7624
16/3/2560 8:22:05
Size (KB)  :  423 KB
KAS_7625
16/3/2560 8:22:06
Size (KB)  :  273 KB
KAS_7626
16/3/2560 8:22:06
Size (KB)  :  309 KB
KAS_7627
16/3/2560 8:22:07
Size (KB)  :  295 KB
KAS_7628
16/3/2560 8:22:07
Size (KB)  :  465 KB
KAS_7629
16/3/2560 8:22:08
Size (KB)  :  298 KB
KAS_7630
16/3/2560 8:22:09
Size (KB)  :  306 KB
KAS_7631
16/3/2560 8:22:09
Size (KB)  :  496 KB
KAS_7632
16/3/2560 8:22:10
Size (KB)  :  288 KB
KAS_7633
16/3/2560 8:22:10
Size (KB)  :  518 KB
KAS_7634
16/3/2560 8:22:11
Size (KB)  :  303 KB
KAS_7635
16/3/2560 8:22:12
Size (KB)  :  240 KB
KAS_7636
16/3/2560 8:22:12
Size (KB)  :  380 KB
KAS_7637
16/3/2560 8:22:13
Size (KB)  :  286 KB
KAS_7638
16/3/2560 8:22:13
Size (KB)  :  268 KB
KAS_7639
16/3/2560 8:22:14
Size (KB)  :  411 KB
KAS_7640
16/3/2560 8:22:15
Size (KB)  :  352 KB
KAS_7641
16/3/2560 8:22:15
Size (KB)  :  280 KB
KAS_7642
16/3/2560 8:22:16
Size (KB)  :  235 KB
KAS_7643
16/3/2560 8:22:16
Size (KB)  :  255 KB
KAS_7645
16/3/2560 8:22:18
Size (KB)  :  287 KB
KAS_7646
16/3/2560 8:22:18
Size (KB)  :  286 KB
KAS_7647
16/3/2560 8:22:19
Size (KB)  :  339 KB
KAS_7648
16/3/2560 8:22:19
Size (KB)  :  272 KB
KAS_7649
16/3/2560 8:22:20
Size (KB)  :  287 KB
KAS_7650
16/3/2560 8:22:21
Size (KB)  :  280 KB
KAS_7651
16/3/2560 8:22:21
Size (KB)  :  262 KB
KAS_7652
16/3/2560 8:22:22
Size (KB)  :  286 KB
KAS_7653
16/3/2560 8:22:22
Size (KB)  :  341 KB
KAS_7654
16/3/2560 8:22:23
Size (KB)  :  278 KB
KAS_7655
16/3/2560 8:22:24
Size (KB)  :  276 KB
KAS_7656
16/3/2560 8:22:24
Size (KB)  :  268 KB
KAS_7657
16/3/2560 8:22:25
Size (KB)  :  284 KB
KAS_7660
16/3/2560 8:22:27
Size (KB)  :  501 KB
KAS_7661
16/3/2560 8:22:27
Size (KB)  :  501 KB
KAS_7662
16/3/2560 8:22:28
Size (KB)  :  501 KB
KAS_7663
16/3/2560 8:22:29
Size (KB)  :  279 KB
KAS_7664
16/3/2560 8:22:29
Size (KB)  :  294 KB
KAS_7665
16/3/2560 8:22:30
Size (KB)  :  345 KB
KAS_7666
16/3/2560 8:22:30
Size (KB)  :  280 KB
KAS_7667
16/3/2560 8:22:31
Size (KB)  :  273 KB
KAS_7668
16/3/2560 8:22:32
Size (KB)  :  371 KB
KAS_7669
16/3/2560 8:22:32
Size (KB)  :  282 KB
KAS_7670
16/3/2560 8:22:32
Size (KB)  :  306 KB
KAS_7671
16/3/2560 8:22:33
Size (KB)  :  293 KB
KAS_7672
16/3/2560 8:22:33
Size (KB)  :  274 KB
KAS_7673
16/3/2560 8:22:34
Size (KB)  :  259 KB