พล อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ"

Thumbnail Image Table
KAS_7959
17/3/2560 15:42:23
Size (KB)  :  253 KB
KAS_7960
17/3/2560 15:42:24
Size (KB)  :  248 KB
KAS_7961
17/3/2560 15:42:25
Size (KB)  :  235 KB
KAS_7962
17/3/2560 15:42:25
Size (KB)  :  251 KB
KAS_7963
17/3/2560 15:42:26
Size (KB)  :  225 KB
KAS_7964
17/3/2560 15:42:27
Size (KB)  :  237 KB
KAS_7965
17/3/2560 15:42:27
Size (KB)  :  241 KB
KAS_7966
17/3/2560 15:42:28
Size (KB)  :  207 KB
KAS_7967
17/3/2560 15:42:29
Size (KB)  :  254 KB
KAS_7968
17/3/2560 15:42:29
Size (KB)  :  238 KB
KAS_7969
17/3/2560 15:42:30
Size (KB)  :  244 KB
KAS_7970
17/3/2560 15:42:31
Size (KB)  :  240 KB
KAS_7971
17/3/2560 15:42:31
Size (KB)  :  242 KB
KAS_7973
17/3/2560 15:42:33
Size (KB)  :  223 KB
KAS_7974
17/3/2560 15:42:33
Size (KB)  :  230 KB
KAS_7975
17/3/2560 15:42:34
Size (KB)  :  216 KB
KAS_7976
17/3/2560 15:42:35
Size (KB)  :  203 KB
KAS_7977
17/3/2560 15:42:35
Size (KB)  :  219 KB
KAS_7978
17/3/2560 15:42:36
Size (KB)  :  248 KB
KAS_7979
17/3/2560 15:42:37
Size (KB)  :  241 KB
KAS_7980
17/3/2560 15:42:37
Size (KB)  :  243 KB
KAS_7981
17/3/2560 15:42:38
Size (KB)  :  217 KB
KAS_7982
17/3/2560 15:42:38
Size (KB)  :  285 KB
KAS_7983
17/3/2560 15:42:39
Size (KB)  :  220 KB
KAS_7984
17/3/2560 15:42:40
Size (KB)  :  216 KB
KAS_7985
17/3/2560 15:42:40
Size (KB)  :  256 KB
KAS_7987
17/3/2560 15:42:42
Size (KB)  :  217 KB
KAS_7988
17/3/2560 15:42:42
Size (KB)  :  328 KB
KAS_7990
17/3/2560 15:42:44
Size (KB)  :  225 KB
KAS_7991
17/3/2560 15:42:44
Size (KB)  :  202 KB
KAS_7992
17/3/2560 15:42:45
Size (KB)  :  210 KB
KAS_7993
17/3/2560 15:42:46
Size (KB)  :  243 KB
KAS_7994
17/3/2560 15:42:46
Size (KB)  :  256 KB
KAS_7995
17/3/2560 15:42:47
Size (KB)  :  211 KB
KAS_7996
17/3/2560 15:42:48
Size (KB)  :  216 KB
KAS_7997
17/3/2560 15:42:48
Size (KB)  :  181 KB
KAS_8001
17/3/2560 15:42:51
Size (KB)  :  218 KB
KAS_8002
17/3/2560 15:42:51
Size (KB)  :  244 KB
KAS_8003
17/3/2560 15:42:52
Size (KB)  :  256 KB
KAS_8004
17/3/2560 15:42:53
Size (KB)  :  260 KB
KAS_8005
17/3/2560 15:42:53
Size (KB)  :  251 KB
KAS_8006
17/3/2560 15:42:54
Size (KB)  :  243 KB
KAS_8007
17/3/2560 15:42:55
Size (KB)  :  200 KB
KAS_8008
17/3/2560 15:42:55
Size (KB)  :  183 KB
KAS_8009
17/3/2560 15:42:56
Size (KB)  :  244 KB
KAS_8010
17/3/2560 15:42:57
Size (KB)  :  206 KB
KAS_8011
17/3/2560 15:42:57
Size (KB)  :  213 KB
KAS_8012
17/3/2560 15:42:58
Size (KB)  :  242 KB
KAS_8013
17/3/2560 15:42:59
Size (KB)  :  238 KB
KAS_8014
17/3/2560 15:42:59
Size (KB)  :  247 KB
KAS_8015
17/3/2560 15:43:00
Size (KB)  :  246 KB
KAS_8016
17/3/2560 15:43:01
Size (KB)  :  258 KB
KAS_8017
17/3/2560 15:43:01
Size (KB)  :  276 KB
KAS_8018
17/3/2560 15:43:02
Size (KB)  :  252 KB
KAS_8019
17/3/2560 15:43:03
Size (KB)  :  284 KB
KAS_8021
17/3/2560 15:43:04
Size (KB)  :  275 KB
KAS_8023
17/3/2560 15:43:05
Size (KB)  :  217 KB
KAS_8024
17/3/2560 15:43:06
Size (KB)  :  187 KB
KAS_8025
17/3/2560 15:43:07
Size (KB)  :  178 KB
KAS_8026
17/3/2560 15:43:07
Size (KB)  :  187 KB
KAS_8027
17/3/2560 15:43:08
Size (KB)  :  205 KB
KAS_8029
17/3/2560 15:43:09
Size (KB)  :  214 KB
KAS_8030
17/3/2560 15:43:10
Size (KB)  :  235 KB
KAS_8031
17/3/2560 15:43:10
Size (KB)  :  228 KB
KAS_8032
17/3/2560 15:43:11
Size (KB)  :  255 KB
KAS_8033
17/3/2560 15:43:12
Size (KB)  :  242 KB
KAS_8034
17/3/2560 15:43:12
Size (KB)  :  247 KB
KAS_8035
17/3/2560 15:43:13
Size (KB)  :  242 KB
KAS_8036
17/3/2560 15:43:14
Size (KB)  :  204 KB
KAS_8037
17/3/2560 15:43:14
Size (KB)  :  195 KB
KAS_8038
17/3/2560 15:43:15
Size (KB)  :  198 KB
KAS_8039
17/3/2560 15:43:16
Size (KB)  :  200 KB
KAS_8040
17/3/2560 15:43:16
Size (KB)  :  227 KB
KAS_8043
17/3/2560 15:43:18
Size (KB)  :  319 KB
KAS_8044
17/3/2560 15:43:18
Size (KB)  :  305 KB
KAS_8045
17/3/2560 15:43:19
Size (KB)  :  303 KB
KAS_8046
17/3/2560 15:43:20
Size (KB)  :  309 KB
KAS_8049
17/3/2560 15:43:22
Size (KB)  :  345 KB
KAS_8050
17/3/2560 15:43:22
Size (KB)  :  253 KB
KAS_8051
17/3/2560 15:43:23
Size (KB)  :  223 KB
KAS_8052
17/3/2560 15:43:24
Size (KB)  :  264 KB
KAS_8053
17/3/2560 15:43:24
Size (KB)  :  320 KB
KAS_8054
17/3/2560 15:43:25
Size (KB)  :  317 KB
KAS_8055
17/3/2560 15:43:26
Size (KB)  :  285 KB
KAS_8056
17/3/2560 15:43:26
Size (KB)  :  283 KB
Pages:     1 2