พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
KAS_8269
23/3/2560 8:50:16
Size (KB)  :  455 KB
KAS_8270
23/3/2560 8:50:16
Size (KB)  :  467 KB
KAS_8271
23/3/2560 8:50:17
Size (KB)  :  535 KB
KAS_8272
23/3/2560 8:50:18
Size (KB)  :  443 KB
KAS_8273
23/3/2560 8:50:18
Size (KB)  :  279 KB
KAS_8274
23/3/2560 8:50:19
Size (KB)  :  250 KB
KAS_8275
23/3/2560 8:50:20
Size (KB)  :  525 KB
KAS_8276
23/3/2560 8:50:21
Size (KB)  :  488 KB
KAS_8277
23/3/2560 8:50:21
Size (KB)  :  487 KB
KAS_8278
23/3/2560 8:50:22
Size (KB)  :  280 KB
KAS_8280
23/3/2560 8:50:23
Size (KB)  :  257 KB
KAS_8281
23/3/2560 8:50:24
Size (KB)  :  313 KB
KAS_8282
23/3/2560 8:50:25
Size (KB)  :  266 KB
KAS_8283
23/3/2560 8:50:25
Size (KB)  :  308 KB
KAS_8284
23/3/2560 8:50:26
Size (KB)  :  320 KB
KAS_8285
23/3/2560 8:50:27
Size (KB)  :  323 KB
KAS_8286
23/3/2560 8:50:27
Size (KB)  :  305 KB
KAS_8287
23/3/2560 8:50:28
Size (KB)  :  385 KB
KAS_8288
23/3/2560 8:50:29
Size (KB)  :  289 KB
KAS_8289
23/3/2560 8:50:30
Size (KB)  :  288 KB
KAS_8290
23/3/2560 8:50:30
Size (KB)  :  284 KB
KAS_8291
23/3/2560 8:50:31
Size (KB)  :  268 KB
KAS_8292
23/3/2560 8:50:32
Size (KB)  :  274 KB
KAS_8293
23/3/2560 8:50:32
Size (KB)  :  237 KB
KAS_8294
23/3/2560 8:50:33
Size (KB)  :  291 KB
KAS_8295
23/3/2560 8:50:34
Size (KB)  :  299 KB
KAS_8296
23/3/2560 8:50:34
Size (KB)  :  289 KB
KAS_8297
23/3/2560 8:50:35
Size (KB)  :  279 KB
KAS_8298
23/3/2560 8:50:36
Size (KB)  :  297 KB
KAS_8299
23/3/2560 8:50:37
Size (KB)  :  288 KB
KAS_8300
23/3/2560 8:50:37
Size (KB)  :  301 KB
KAS_8301
23/3/2560 8:50:38
Size (KB)  :  302 KB
KAS_8302
23/3/2560 8:50:39
Size (KB)  :  317 KB
KAS_8303
23/3/2560 8:50:40
Size (KB)  :  524 KB
KAS_8304
23/3/2560 8:50:40
Size (KB)  :  523 KB
KAS_8305
23/3/2560 8:50:41
Size (KB)  :  522 KB
KAS_8306
23/3/2560 8:50:42
Size (KB)  :  322 KB
KAS_8307
23/3/2560 8:50:43
Size (KB)  :  306 KB
KAS_8308
23/3/2560 8:50:43
Size (KB)  :  391 KB
KAS_8309
23/3/2560 8:50:44
Size (KB)  :  334 KB