พิธีลงนามให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย “สูตรและกรรมวิธีการผลิตคุกกี้ชนิดแข็งจากผลไม้บดละเอียด”

Thumbnail Image Table
KAS_3980
5/4/2561 11:37:20
Size (KB)  :  381 KB
KAS_3983
5/4/2561 11:37:21
Size (KB)  :  359 KB
KAS_3985
5/4/2561 11:37:22
Size (KB)  :  317 KB
KAS_3986
5/4/2561 11:37:22
Size (KB)  :  334 KB
KAS_3987
5/4/2561 11:37:22
Size (KB)  :  396 KB
KAS_3988
5/4/2561 11:37:23
Size (KB)  :  337 KB
KAS_3989
5/4/2561 11:37:23
Size (KB)  :  340 KB
KAS_3990
5/4/2561 11:37:23
Size (KB)  :  321 KB
KAS_3991
5/4/2561 11:37:24
Size (KB)  :  327 KB
KAS_3994
5/4/2561 11:37:25
Size (KB)  :  350 KB
KAS_3995
5/4/2561 11:37:25
Size (KB)  :  322 KB
KAS_3996
5/4/2561 11:37:25
Size (KB)  :  394 KB
KAS_3997
5/4/2561 11:37:26
Size (KB)  :  391 KB
KAS_3998
5/4/2561 11:37:26
Size (KB)  :  313 KB
KAS_3999
5/4/2561 11:37:26
Size (KB)  :  382 KB
KAS_4000
5/4/2561 11:37:27
Size (KB)  :  376 KB
KAS_4001
5/4/2561 11:37:27
Size (KB)  :  356 KB
KAS_4002
5/4/2561 11:37:28
Size (KB)  :  358 KB
KAS_4003
5/4/2561 11:37:28
Size (KB)  :  359 KB
KAS_4004
5/4/2561 11:37:28
Size (KB)  :  325 KB
KAS_4005
5/4/2561 11:37:29
Size (KB)  :  352 KB
KAS_4006
5/4/2561 11:37:29
Size (KB)  :  389 KB
KAS_4008
5/4/2561 11:37:30
Size (KB)  :  395 KB
KAS_4009
5/4/2561 11:37:30
Size (KB)  :  403 KB
KAS_4010
5/4/2561 11:37:31
Size (KB)  :  404 KB
KAS_4011
5/4/2561 11:37:31
Size (KB)  :  398 KB
KAS_4013
5/4/2561 11:37:32
Size (KB)  :  396 KB
KAS_4014
5/4/2561 11:37:32
Size (KB)  :  398 KB