พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย สูตรแป้งคัพเค้กจากเมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่

Thumbnail Image Table
KAS_5027
10/5/2561 10:05:00
Size (KB)  :  301 KB
KAS_5028
10/5/2561 10:05:00
Size (KB)  :  310 KB
KAS_5032
10/5/2561 10:05:02
Size (KB)  :  362 KB
KAS_5033
10/5/2561 10:05:03
Size (KB)  :  395 KB
KAS_5038
10/5/2561 10:05:04
Size (KB)  :  371 KB
KAS_5039
10/5/2561 10:05:04
Size (KB)  :  370 KB
KAS_5041
10/5/2561 10:05:05
Size (KB)  :  356 KB
KAS_5042
10/5/2561 10:05:05
Size (KB)  :  356 KB
KAS_5043
10/5/2561 10:05:05
Size (KB)  :  381 KB
KAS_5044
10/5/2561 10:05:06
Size (KB)  :  373 KB
KAS_5045
10/5/2561 10:05:06
Size (KB)  :  458 KB
KAS_5046
10/5/2561 10:05:07
Size (KB)  :  462 KB
KAS_5049
10/5/2561 10:05:07
Size (KB)  :  391 KB
KAS_5050
10/5/2561 10:05:08
Size (KB)  :  405 KB
KAS_5051
10/5/2561 10:05:08
Size (KB)  :  414 KB
KAS_5052
10/5/2561 10:05:08
Size (KB)  :  395 KB
KAS_5053
10/5/2561 10:05:09
Size (KB)  :  358 KB
KAS_5055
10/5/2561 10:05:09
Size (KB)  :  357 KB
KAS_5056
10/5/2561 10:05:10
Size (KB)  :  362 KB
KAS_5057
10/5/2561 10:05:10
Size (KB)  :  387 KB
KAS_5058
10/5/2561 10:05:10
Size (KB)  :  363 KB
KAS_5059
10/5/2561 10:05:11
Size (KB)  :  316 KB
KAS_5060
10/5/2561 10:05:11
Size (KB)  :  320 KB
KAS_5061
10/5/2561 10:05:12
Size (KB)  :  450 KB
KAS_5062
10/5/2561 10:05:12
Size (KB)  :  396 KB
KAS_5063
10/5/2561 10:05:12
Size (KB)  :  410 KB
KAS_5064
10/5/2561 10:05:13
Size (KB)  :  403 KB
KAS_5065
10/5/2561 10:05:13
Size (KB)  :  384 KB
KAS_5066
10/5/2561 10:05:14
Size (KB)  :  387 KB
KAS_5067
10/5/2561 10:05:14
Size (KB)  :  359 KB
KAS_5068
10/5/2561 10:05:14
Size (KB)  :  383 KB
KAS_5069
10/5/2561 10:05:15
Size (KB)  :  363 KB
KAS_5071
10/5/2561 10:05:16
Size (KB)  :  350 KB
KAS_5072
10/5/2561 10:05:16
Size (KB)  :  347 KB
KAS_5073
10/5/2561 10:05:16
Size (KB)  :  486 KB
KAS_5076
10/5/2561 10:05:18
Size (KB)  :  464 KB
KAS_5077
10/5/2561 10:05:18
Size (KB)  :  482 KB
KAS_5078
10/5/2561 10:05:18
Size (KB)  :  428 KB
KAS_5080
10/5/2561 10:05:19
Size (KB)  :  441 KB
KAS_5081
10/5/2561 10:05:20
Size (KB)  :  455 KB
KAS_5082
10/5/2561 10:05:20
Size (KB)  :  455 KB
KAS_5083
10/5/2561 10:05:20
Size (KB)  :  432 KB
KAS_5084
10/5/2561 10:05:21
Size (KB)  :  486 KB
KAS_5085
10/5/2561 10:05:21
Size (KB)  :  396 KB
KAS_5086
10/5/2561 10:05:22
Size (KB)  :  383 KB
KAS_5087
10/5/2561 10:05:22
Size (KB)  :  425 KB
KAS_5090
10/5/2561 10:05:23
Size (KB)  :  324 KB
KAS_5091
10/5/2561 10:05:24
Size (KB)  :  712 KB
KAS_5095
10/5/2561 10:05:26
Size (KB)  :  719 KB