ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ กราบรักษาการอธิการบดี เนื่องในวันไหว้ครู

Thumbnail Image Table
KAS_3012.JPG
21/6/2560 10:33:19
Size (KB)  :  430 KB
KAS_3013.JPG
21/6/2560 10:33:20
Size (KB)  :  400 KB
KAS_3014.JPG
21/6/2560 10:33:20
Size (KB)  :  360 KB
KAS_3016.JPG
21/6/2560 14:24:32
Size (KB)  :  414 KB
KAS_3017.JPG
21/6/2560 14:23:22
Size (KB)  :  415 KB
KAS_3018.JPG
21/6/2560 10:33:22
Size (KB)  :  426 KB
KAS_3019.JPG
21/6/2560 10:33:22
Size (KB)  :  416 KB
KAS_3022.JPG
21/6/2560 14:14:53
Size (KB)  :  413 KB