การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือการบริหารงาน 6 หมวด ตามเกณฑ์ EdPEX (หมวด 2 กลยุทธ์)

Thumbnail Image Table
KAS_3190.JPG
27/6/2560 10:21:11
Size (KB)  :  286 KB
KAS_3191.JPG
27/6/2560 10:21:11
Size (KB)  :  284 KB
KAS_3193.JPG
27/6/2560 10:21:12
Size (KB)  :  212 KB
KAS_3194.JPG
27/6/2560 10:21:13
Size (KB)  :  407 KB
KAS_3195.JPG
27/6/2560 10:21:13
Size (KB)  :  315 KB
KAS_3196.JPG
27/6/2560 10:21:13
Size (KB)  :  411 KB
KAS_3197.JPG
27/6/2560 10:21:14
Size (KB)  :  429 KB
KAS_3198.JPG
27/6/2560 10:21:14
Size (KB)  :  368 KB
KAS_3199.JPG
27/6/2560 10:21:15
Size (KB)  :  381 KB
KAS_3201.JPG
27/6/2560 10:21:16
Size (KB)  :  409 KB
KAS_3202.JPG
27/6/2560 10:21:16
Size (KB)  :  422 KB
KAS_3203.JPG
27/6/2560 10:21:17
Size (KB)  :  386 KB
KAS_3204.JPG
27/6/2560 10:21:17
Size (KB)  :  400 KB
KAS_3205.JPG
27/6/2560 10:21:18
Size (KB)  :  367 KB
KAS_3206.JPG
27/6/2560 10:21:18
Size (KB)  :  433 KB
KAS_3207.JPG
27/6/2560 10:21:19
Size (KB)  :  372 KB
KAS_3209.JPG
27/6/2560 10:21:20
Size (KB)  :  380 KB
KAS_3210.JPG
27/6/2560 10:21:20
Size (KB)  :  350 KB
KAS_3211.JPG
27/6/2560 10:21:21
Size (KB)  :  383 KB
KAS_3212.JPG
27/6/2560 10:21:21
Size (KB)  :  287 KB
KAS_3214.JPG
27/6/2560 10:21:22
Size (KB)  :  211 KB
KAS_3217.JPG
27/6/2560 10:21:23
Size (KB)  :  292 KB
KAS_3218.JPG
27/6/2560 10:21:24
Size (KB)  :  295 KB
KAS_3219.JPG
27/6/2560 10:21:24
Size (KB)  :  269 KB
KAS_3220.JPG
27/6/2560 10:21:25
Size (KB)  :  256 KB
KAS_3222.JPG
27/6/2560 10:21:26
Size (KB)  :  215 KB
KAS_3224.JPG
27/6/2560 10:21:27
Size (KB)  :  281 KB
KAS_3225.JPG
27/6/2560 10:21:27
Size (KB)  :  297 KB
KAS_3226.JPG
27/6/2560 10:21:27
Size (KB)  :  330 KB
KAS_3227.JPG
27/6/2560 10:21:28
Size (KB)  :  327 KB
KAS_3228.JPG
27/6/2560 10:21:28
Size (KB)  :  402 KB
KAS_3229.JPG
27/6/2560 10:21:29
Size (KB)  :  325 KB
KAS_3230.JPG
27/6/2560 10:21:29
Size (KB)  :  351 KB
KAS_3231.JPG
27/6/2560 10:21:30
Size (KB)  :  351 KB
KAS_3232.JPG
27/6/2560 10:21:30
Size (KB)  :  308 KB
KAS_3233.JPG
27/6/2560 10:21:30
Size (KB)  :  314 KB
KAS_3234.JPG
27/6/2560 10:21:31
Size (KB)  :  261 KB
KAS_3235.JPG
27/6/2560 10:21:31
Size (KB)  :  350 KB
KAS_3236.JPG
27/6/2560 10:21:32
Size (KB)  :  317 KB
KAS_3238.JPG
27/6/2560 10:21:33
Size (KB)  :  312 KB
KAS_3239.JPG
27/6/2560 10:21:33
Size (KB)  :  304 KB