โครงการกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ รัชกาลที่ 9

Thumbnail Image Table
KAS_3423.JPG
29/6/2560 11:39:28
Size (KB)  :  340 KB
KAS_3424.JPG
29/6/2560 11:39:28
Size (KB)  :  345 KB
KAS_3425.JPG
29/6/2560 11:39:29
Size (KB)  :  361 KB
KAS_3426.JPG
29/6/2560 11:39:29
Size (KB)  :  362 KB
KAS_3427.JPG
29/6/2560 11:39:29
Size (KB)  :  364 KB
KAS_3429.JPG
29/6/2560 11:39:30
Size (KB)  :  377 KB
KAS_3430.JPG
29/6/2560 11:39:31
Size (KB)  :  374 KB
KAS_3431.JPG
29/6/2560 11:39:31
Size (KB)  :  381 KB
KAS_3432.JPG
29/6/2560 11:39:31
Size (KB)  :  454 KB
KAS_3436.JPG
29/6/2560 11:39:33
Size (KB)  :  380 KB
KAS_3437.JPG
29/6/2560 11:39:33
Size (KB)  :  342 KB
KAS_3438.JPG
29/6/2560 11:39:34
Size (KB)  :  349 KB
KAS_3439.JPG
29/6/2560 11:39:34
Size (KB)  :  338 KB
KAS_3440.JPG
29/6/2560 11:39:34
Size (KB)  :  417 KB
KAS_3441.JPG
29/6/2560 11:39:35
Size (KB)  :  385 KB
KAS_3442.JPG
29/6/2560 11:39:35
Size (KB)  :  425 KB
KAS_3443.JPG
29/6/2560 11:39:35
Size (KB)  :  377 KB
KAS_3444.JPG
29/6/2560 11:39:36
Size (KB)  :  406 KB
KAS_3446.JPG
29/6/2560 11:39:37
Size (KB)  :  420 KB
KAS_3447.JPG
29/6/2560 11:39:37
Size (KB)  :  381 KB
KAS_3448.JPG
29/6/2560 11:39:37
Size (KB)  :  310 KB
KAS_3449.JPG
29/6/2560 11:39:38
Size (KB)  :  360 KB
KAS_3450.JPG
29/6/2560 11:39:38
Size (KB)  :  455 KB
KAS_3458.JPG
29/6/2560 11:39:38
Size (KB)  :  397 KB
KAS_3459.JPG
29/6/2560 11:39:39
Size (KB)  :  428 KB
KAS_3460.JPG
29/6/2560 11:39:39
Size (KB)  :  356 KB
KAS_3461.JPG
29/6/2560 11:39:40
Size (KB)  :  376 KB
KAS_3468.JPG
29/6/2560 11:39:40
Size (KB)  :  343 KB
KAS_3469.JPG
29/6/2560 11:39:40
Size (KB)  :  356 KB
KAS_3470.JPG
29/6/2560 11:39:41
Size (KB)  :  357 KB
KAS_3471.JPG
29/6/2560 11:39:41
Size (KB)  :  403 KB
KAS_3475.JPG
29/6/2560 11:39:41
Size (KB)  :  324 KB
KAS_3476.JPG
29/6/2560 11:39:42
Size (KB)  :  429 KB
KAS_3477.JPG
29/6/2560 11:39:42
Size (KB)  :  436 KB
KAS_3478.JPG
29/6/2560 11:39:43
Size (KB)  :  441 KB
KAS_3479.JPG
29/6/2560 11:39:43
Size (KB)  :  349 KB
KAS_3480.JPG
29/6/2560 11:39:43
Size (KB)  :  416 KB
KAS_3481.JPG
29/6/2560 11:39:44
Size (KB)  :  426 KB
KAS_3482.JPG
29/6/2560 11:39:44
Size (KB)  :  425 KB
KAS_3483.JPG
29/6/2560 11:39:44
Size (KB)  :  419 KB
KAS_3484.JPG
29/6/2560 11:39:45
Size (KB)  :  305 KB
KAS_3485.JPG
29/6/2560 11:39:45
Size (KB)  :  297 KB
KAS_3491.JPG
29/6/2560 11:39:46
Size (KB)  :  361 KB
KAS_3492.JPG
29/6/2560 11:39:46
Size (KB)  :  359 KB
KAS_3496.JPG
29/6/2560 11:39:47
Size (KB)  :  376 KB
KAS_3497.JPG
29/6/2560 11:39:47
Size (KB)  :  373 KB
KAS_3498.JPG
29/6/2560 11:39:47
Size (KB)  :  341 KB
KAS_3499.JPG
29/6/2560 11:39:48
Size (KB)  :  378 KB
KAS_3500.JPG
29/6/2560 11:39:48
Size (KB)  :  380 KB
KAS_3502.JPG
29/6/2560 11:39:49
Size (KB)  :  380 KB
KAS_3506.JPG
29/6/2560 11:39:50
Size (KB)  :  314 KB
KAS_3507.JPG
29/6/2560 11:39:51
Size (KB)  :  556 KB
KAS_3512.JPG
29/6/2560 11:39:52
Size (KB)  :  564 KB
KAS_3513.JPG
29/6/2560 11:39:52
Size (KB)  :  564 KB
KAS_3515.JPG
29/6/2560 11:39:53
Size (KB)  :  562 KB
KAS_3516.JPG
29/6/2560 11:39:54
Size (KB)  :  553 KB
KAS_3517.JPG
29/6/2560 11:39:54
Size (KB)  :  554 KB
KAS_3518.JPG
29/6/2560 11:39:54
Size (KB)  :  566 KB
KAS_3519.JPG
29/6/2560 11:39:55
Size (KB)  :  562 KB
KAS_3520.JPG
29/6/2560 11:39:55
Size (KB)  :  563 KB
KAS_3521.JPG
29/6/2560 11:39:56
Size (KB)  :  564 KB
KAS_3522.JPG
29/6/2560 11:39:56
Size (KB)  :  569 KB
KAS_3523.JPG
29/6/2560 11:39:56
Size (KB)  :  577 KB
KAS_3524.JPG
29/6/2560 11:39:57
Size (KB)  :  529 KB
KAS_3525.JPG
29/6/2560 11:39:57
Size (KB)  :  521 KB
KAS_3526.JPG
29/6/2560 11:39:57
Size (KB)  :  540 KB
KAS_3527.JPG
29/6/2560 11:39:58
Size (KB)  :  549 KB
KAS_3528.JPG
29/6/2560 11:39:58
Size (KB)  :  583 KB
KAS_3529.JPG
29/6/2560 11:39:59
Size (KB)  :  541 KB
KAS_3530.JPG
29/6/2560 11:39:59
Size (KB)  :  569 KB
KAS_3531.JPG
29/6/2560 11:39:59
Size (KB)  :  530 KB
KAS_3532.JPG
29/6/2560 11:40:00
Size (KB)  :  533 KB
KAS_3533.JPG
29/6/2560 11:40:00
Size (KB)  :  550 KB
KAS_3534.JPG
29/6/2560 11:40:01
Size (KB)  :  560 KB
KAS_3535.JPG
29/6/2560 11:40:01
Size (KB)  :  563 KB
KAS_3536.JPG
29/6/2560 11:40:01
Size (KB)  :  543 KB
KAS_3537.JPG
29/6/2560 11:40:02
Size (KB)  :  561 KB
KAS_3538.JPG
29/6/2560 11:40:02
Size (KB)  :  574 KB
KAS_3539.JPG
29/6/2560 11:40:03
Size (KB)  :  574 KB
KAS_3540.JPG
29/6/2560 11:40:03
Size (KB)  :  587 KB
KAS_3541.JPG
29/6/2560 11:40:03
Size (KB)  :  591 KB
KAS_3542.JPG
29/6/2560 11:40:04
Size (KB)  :  572 KB
KAS_3543.JPG
29/6/2560 11:40:04
Size (KB)  :  578 KB
KAS_3544.JPG
29/6/2560 11:40:04
Size (KB)  :  580 KB
KAS_3545.JPG
29/6/2560 11:40:05
Size (KB)  :  583 KB
KAS_3546.JPG
29/6/2560 11:40:05
Size (KB)  :  583 KB
KAS_3547.JPG
29/6/2560 11:40:06
Size (KB)  :  579 KB
KAS_3548.JPG
29/6/2560 11:40:06
Size (KB)  :  559 KB
KAS_3549.JPG
29/6/2560 11:40:06
Size (KB)  :  566 KB
KAS_3550.JPG
29/6/2560 11:40:07
Size (KB)  :  556 KB
KAS_3551.JPG
29/6/2560 11:40:07
Size (KB)  :  559 KB
KAS_3552.JPG
29/6/2560 11:40:08
Size (KB)  :  560 KB
KAS_3553.JPG
29/6/2560 11:40:08
Size (KB)  :  421 KB
KAS_3554.JPG
29/6/2560 11:40:08
Size (KB)  :  416 KB
KAS_3555.JPG
29/6/2560 11:40:09
Size (KB)  :  365 KB
KAS_3556.JPG
29/6/2560 11:40:09
Size (KB)  :  355 KB
KAS_3557.JPG
29/6/2560 11:40:10
Size (KB)  :  429 KB
KAS_3558.JPG
29/6/2560 11:40:10
Size (KB)  :  444 KB
KAS_3559.JPG
29/6/2560 11:40:10
Size (KB)  :  531 KB
KAS_3560.JPG
29/6/2560 11:40:11
Size (KB)  :  521 KB
KAS_3561.JPG
29/6/2560 11:40:11
Size (KB)  :  519 KB
KAS_3562.JPG
29/6/2560 11:40:11
Size (KB)  :  520 KB
KAS_3563.JPG
29/6/2560 11:40:12
Size (KB)  :  541 KB
KAS_3564.JPG
29/6/2560 11:40:12
Size (KB)  :  510 KB
KAS_3565.JPG
29/6/2560 11:40:13
Size (KB)  :  488 KB
KAS_3566.JPG
29/6/2560 11:40:13
Size (KB)  :  499 KB
KAS_3567.JPG
29/6/2560 11:40:13
Size (KB)  :  483 KB
KAS_3568.JPG
29/6/2560 11:40:14
Size (KB)  :  508 KB
KAS_3569.JPG
29/6/2560 11:40:14
Size (KB)  :  399 KB
KAS_3570.JPG
29/6/2560 11:40:15
Size (KB)  :  391 KB
KAS_3571.JPG
29/6/2560 11:40:15
Size (KB)  :  408 KB
KAS_3572.JPG
29/6/2560 11:40:15
Size (KB)  :  417 KB
KAS_3573.JPG
29/6/2560 11:40:16
Size (KB)  :  422 KB
KAS_3574.JPG
29/6/2560 11:40:16
Size (KB)  :  387 KB
KAS_3575.JPG
29/6/2560 11:40:16
Size (KB)  :  347 KB
KAS_3576.JPG
29/6/2560 11:40:17
Size (KB)  :  345 KB
KAS_3577.JPG
29/6/2560 11:40:17
Size (KB)  :  381 KB