อบรมการใช้งานระบบมาตรฐานเอกลักษณ์องค์กร มก. (KU Corporate Identity Implementation Workshop)

Thumbnail Image Table
KAS_3588.JPG
30/6/2560 16:04:42
Size (KB)  :  299 KB
KAS_3589.JPG
30/6/2560 16:04:42
Size (KB)  :  425 KB
KAS_3590.JPG
30/6/2560 16:04:43
Size (KB)  :  296 KB
KAS_3591.JPG
30/6/2560 16:04:43
Size (KB)  :  321 KB
KAS_3592.JPG
30/6/2560 16:04:43
Size (KB)  :  358 KB
KAS_3593.JPG
30/6/2560 16:04:44
Size (KB)  :  317 KB
KAS_3594.JPG
30/6/2560 16:04:44
Size (KB)  :  304 KB
KAS_3595.JPG
30/6/2560 16:04:44
Size (KB)  :  337 KB
KAS_3596.JPG
30/6/2560 16:04:45
Size (KB)  :  301 KB
KAS_3597.JPG
30/6/2560 16:04:45
Size (KB)  :  253 KB
KAS_3598.JPG
30/6/2560 16:04:46
Size (KB)  :  263 KB
KAS_3599.JPG
30/6/2560 16:04:46
Size (KB)  :  294 KB
KAS_3600.JPG
30/6/2560 16:04:46
Size (KB)  :  265 KB
KAS_3601.JPG
30/6/2560 16:04:47
Size (KB)  :  292 KB
KAS_3602.JPG
30/6/2560 16:04:47
Size (KB)  :  345 KB
KAS_3603.JPG
30/6/2560 16:04:47
Size (KB)  :  346 KB
KAS_3604.JPG
30/6/2560 16:04:48
Size (KB)  :  280 KB
KAS_3605.JPG
30/6/2560 16:04:48
Size (KB)  :  282 KB
KAS_3606.JPG
30/6/2560 16:04:49
Size (KB)  :  318 KB
KAS_3607.JPG
30/6/2560 16:04:49
Size (KB)  :  350 KB
KAS_3608.JPG
30/6/2560 16:04:49
Size (KB)  :  354 KB
KAS_3609.JPG
30/6/2560 16:04:50
Size (KB)  :  279 KB
KAS_3610.JPG
30/6/2560 16:04:50
Size (KB)  :  350 KB
KAS_3611.JPG
30/6/2560 16:04:51
Size (KB)  :  276 KB
KAS_3612.JPG
30/6/2560 16:04:51
Size (KB)  :  293 KB
KAS_3615.JPG
30/6/2560 16:04:52
Size (KB)  :  302 KB
KAS_3617.JPG
30/6/2560 16:04:53
Size (KB)  :  291 KB
KAS_3618.JPG
30/6/2560 16:04:53
Size (KB)  :  286 KB
KAS_3619.JPG
30/6/2560 16:04:54
Size (KB)  :  285 KB
KAS_3620.JPG
30/6/2560 16:04:54
Size (KB)  :  411 KB
KAS_3621.JPG
30/6/2560 16:04:54
Size (KB)  :  396 KB
KAS_3622.JPG
30/6/2560 16:04:55
Size (KB)  :  346 KB
KAS_3623.JPG
30/6/2560 16:04:55
Size (KB)  :  390 KB
KAS_3624.JPG
30/6/2560 16:04:55
Size (KB)  :  428 KB
KAS_3625.JPG
30/6/2560 16:04:55
Size (KB)  :  395 KB
KAS_3626.JPG
30/6/2560 16:04:56
Size (KB)  :  390 KB
KAS_3627.JPG
30/6/2560 16:04:56
Size (KB)  :  371 KB
KAS_3628.JPG
30/6/2560 16:04:57
Size (KB)  :  373 KB
KAS_3629.JPG
30/6/2560 16:04:57
Size (KB)  :  408 KB
KAS_3630.JPG
30/6/2560 16:04:57
Size (KB)  :  415 KB
KAS_3631.JPG
30/6/2560 16:04:58
Size (KB)  :  357 KB
KAS_3632.JPG
30/6/2560 16:04:58
Size (KB)  :  215 KB
KAS_3633.JPG
30/6/2560 16:04:58
Size (KB)  :  218 KB
KAS_3635.JPG
30/6/2560 16:04:59
Size (KB)  :  288 KB
KAS_3636.JPG
30/6/2560 16:05:00
Size (KB)  :  277 KB
KAS_3637.JPG
30/6/2560 16:05:00
Size (KB)  :  291 KB
KAS_3638.JPG
30/6/2560 16:05:00
Size (KB)  :  284 KB
KAS_3639.JPG
30/6/2560 16:05:01
Size (KB)  :  320 KB
KAS_3640.JPG
30/6/2560 16:05:01
Size (KB)  :  364 KB
KAS_3643.JPG
30/6/2560 16:05:02
Size (KB)  :  270 KB
KAS_3644.JPG
30/6/2560 16:05:03
Size (KB)  :  429 KB
KAS_3645.JPG
30/6/2560 16:05:03
Size (KB)  :  380 KB
KAS_3646.JPG
30/6/2560 16:05:03
Size (KB)  :  356 KB
KAS_3647.JPG
30/6/2560 16:05:04
Size (KB)  :  331 KB
KAS_3648.JPG
30/6/2560 16:05:04
Size (KB)  :  329 KB
KAS_3649.JPG
30/6/2560 16:05:04
Size (KB)  :  358 KB
KAS_3650.JPG
30/6/2560 16:05:05
Size (KB)  :  324 KB
KAS_3652.JPG
30/6/2560 16:05:05
Size (KB)  :  380 KB
KAS_3653.JPG
30/6/2560 16:05:06
Size (KB)  :  286 KB
KAS_3654.JPG
30/6/2560 16:05:06
Size (KB)  :  213 KB
KAS_3655.JPG
30/6/2560 16:05:06
Size (KB)  :  403 KB
KAS_3656.JPG
30/6/2560 16:05:07
Size (KB)  :  389 KB
KAS_3657.JPG
30/6/2560 16:05:07
Size (KB)  :  418 KB
KAS_3658.JPG
30/6/2560 16:05:07
Size (KB)  :  406 KB
KAS_3659.JPG
30/6/2560 16:05:07
Size (KB)  :  397 KB
KAS_3660.JPG
30/6/2560 16:05:08
Size (KB)  :  453 KB
KAS_3661.JPG
30/6/2560 16:05:08
Size (KB)  :  508 KB
KAS_3662.JPG
30/6/2560 16:05:08
Size (KB)  :  413 KB
KAS_3663.JPG
30/6/2560 16:05:09
Size (KB)  :  385 KB
KAS_3664.JPG
30/6/2560 16:05:09
Size (KB)  :  543 KB