วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ฯ ทรงหว่านข้าว

Thumbnail Image Table
KAS_6661
5/6/2561 13:33:13
Size (KB)  :  407 KB
KAS_6662
5/6/2561 13:33:13
Size (KB)  :  427 KB
KAS_6664
5/6/2561 13:33:14
Size (KB)  :  402 KB
KAS_6665
5/6/2561 13:33:14
Size (KB)  :  408 KB
KAS_6666
5/6/2561 13:33:15
Size (KB)  :  601 KB
KAS_6667
5/6/2561 13:33:15
Size (KB)  :  551 KB
KAS_6668
5/6/2561 13:33:16
Size (KB)  :  440 KB
KAS_6669
5/6/2561 13:33:16
Size (KB)  :  564 KB
KAS_6671
5/6/2561 13:33:17
Size (KB)  :  610 KB
KAS_6672
5/6/2561 13:33:17
Size (KB)  :  517 KB
KAS_6674
5/6/2561 13:33:18
Size (KB)  :  512 KB
KAS_6675
5/6/2561 13:33:18
Size (KB)  :  549 KB
KAS_6676
5/6/2561 13:33:19
Size (KB)  :  519 KB
KAS_6677
5/6/2561 13:33:19
Size (KB)  :  547 KB
KAS_6678
5/6/2561 13:33:20
Size (KB)  :  538 KB
KAS_6679
5/6/2561 13:33:20
Size (KB)  :  463 KB
KAS_6680
5/6/2561 13:33:20
Size (KB)  :  533 KB
KAS_6681
5/6/2561 13:33:21
Size (KB)  :  591 KB
KAS_6683
5/6/2561 13:33:22
Size (KB)  :  456 KB
KAS_6684
5/6/2561 13:33:22
Size (KB)  :  445 KB
KAS_6686
5/6/2561 13:33:23
Size (KB)  :  641 KB
KAS_6687
5/6/2561 13:33:23
Size (KB)  :  617 KB
KAS_6688
5/6/2561 13:33:24
Size (KB)  :  562 KB
KAS_6690
5/6/2561 13:33:24
Size (KB)  :  602 KB
KAS_6691
5/6/2561 13:33:25
Size (KB)  :  601 KB
KAS_6692
5/6/2561 13:33:25
Size (KB)  :  607 KB
KAS_6693
5/6/2561 13:33:26
Size (KB)  :  530 KB
KAS_6694
5/6/2561 13:33:26
Size (KB)  :  565 KB
KAS_6695
5/6/2561 13:33:26
Size (KB)  :  418 KB
KAS_6696
5/6/2561 13:33:27
Size (KB)  :  599 KB
KAS_6697
5/6/2561 13:33:27
Size (KB)  :  465 KB
KAS_6698
5/6/2561 13:33:28
Size (KB)  :  521 KB
KAS_6699
5/6/2561 13:33:28
Size (KB)  :  506 KB
KAS_6700
5/6/2561 13:33:28
Size (KB)  :  455 KB
KAS_6701
5/6/2561 13:33:29
Size (KB)  :  403 KB
KAS_6702
5/6/2561 13:33:29
Size (KB)  :  422 KB
KAS_6703
5/6/2561 13:33:29
Size (KB)  :  507 KB
KAS_6704
5/6/2561 13:33:30
Size (KB)  :  447 KB
KAS_6705
5/6/2561 13:33:30
Size (KB)  :  338 KB
KAS_6706
5/6/2561 13:33:31
Size (KB)  :  433 KB
KAS_6707
5/6/2561 13:33:31
Size (KB)  :  512 KB
KAS_6709
5/6/2561 13:33:32
Size (KB)  :  491 KB
KAS_6711
5/6/2561 13:33:33
Size (KB)  :  495 KB
KAS_6712
5/6/2561 13:33:33
Size (KB)  :  342 KB
KAS_6713
5/6/2561 13:33:33
Size (KB)  :  344 KB
KAS_6714
5/6/2561 13:33:34
Size (KB)  :  564 KB
KAS_6716
5/6/2561 13:33:35
Size (KB)  :  275 KB
KAS_6717
5/6/2561 13:33:35
Size (KB)  :  396 KB
KAS_6718
5/6/2561 13:33:35
Size (KB)  :  486 KB
KAS_6719
5/6/2561 13:33:36
Size (KB)  :  344 KB
KAS_6720
5/6/2561 13:33:36
Size (KB)  :  385 KB
KAS_6721
5/6/2561 13:33:36
Size (KB)  :  548 KB
KAS_6722
5/6/2561 13:33:37
Size (KB)  :  588 KB
KAS_6723
5/6/2561 13:33:37
Size (KB)  :  603 KB
KAS_6725
5/6/2561 13:33:38
Size (KB)  :  610 KB
KAS_6726
5/6/2561 13:33:39
Size (KB)  :  601 KB
KAS_6727
5/6/2561 13:33:40
Size (KB)  :  417 KB
KAS_6728
5/6/2561 13:33:40
Size (KB)  :  386 KB
KAS_6729
5/6/2561 13:33:41
Size (KB)  :  374 KB
KAS_6730
5/6/2561 13:33:41
Size (KB)  :  421 KB
KAS_6733
5/6/2561 13:33:43
Size (KB)  :  630 KB
KAS_6734
5/6/2561 13:33:43
Size (KB)  :  637 KB
KAS_6735
5/6/2561 13:33:44
Size (KB)  :  641 KB
KAS_6736
5/6/2561 13:33:44
Size (KB)  :  556 KB
KAS_6737
5/6/2561 13:33:45
Size (KB)  :  554 KB
KAS_6741
5/6/2561 13:33:46
Size (KB)  :  462 KB
KAS_6743
5/6/2561 13:33:47
Size (KB)  :  453 KB