แถลงข่าวการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ 2561 “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน”

Thumbnail Image Table
DSC_0185.JPG
14/6/2561 15:07:07
Size (KB)  :  297 KB
DSC_0186.JPG
14/6/2561 15:07:08
Size (KB)  :  254 KB
DSC_0187.JPG
14/6/2561 15:07:08
Size (KB)  :  364 KB
DSC_0188.JPG
14/6/2561 15:07:09
Size (KB)  :  399 KB
DSC_0189.JPG
14/6/2561 15:07:09
Size (KB)  :  424 KB
DSC_0191.JPG
14/6/2561 15:07:09
Size (KB)  :  408 KB
DSC_0192.JPG
14/6/2561 15:07:10
Size (KB)  :  358 KB
DSC_0193.JPG
14/6/2561 15:07:10
Size (KB)  :  334 KB
DSC_0194.JPG
14/6/2561 15:07:11
Size (KB)  :  320 KB
DSC_0195.JPG
14/6/2561 15:07:11
Size (KB)  :  312 KB
DSC_0196.JPG
14/6/2561 15:07:11
Size (KB)  :  408 KB
DSC_0197.JPG
14/6/2561 15:07:12
Size (KB)  :  290 KB
DSC_0198.JPG
14/6/2561 15:07:12
Size (KB)  :  325 KB
DSC_0199.JPG
14/6/2561 15:07:13
Size (KB)  :  268 KB
DSC_0201.JPG
14/6/2561 15:07:14
Size (KB)  :  325 KB
DSC_0202.JPG
14/6/2561 15:07:14
Size (KB)  :  383 KB
DSC_0203.JPG
14/6/2561 15:07:15
Size (KB)  :  319 KB
DSC_0204.JPG
14/6/2561 15:07:15
Size (KB)  :  407 KB
DSC_0205.JPG
14/6/2561 15:07:16
Size (KB)  :  298 KB
DSC_0206.JPG
14/6/2561 15:07:16
Size (KB)  :  469 KB
DSC_0207.JPG
14/6/2561 15:07:17
Size (KB)  :  386 KB
DSC_0210.JPG
14/6/2561 15:07:18
Size (KB)  :  290 KB
DSC_0211.JPG
14/6/2561 15:07:18
Size (KB)  :  359 KB
DSC_0212.JPG
14/6/2561 15:07:19
Size (KB)  :  320 KB
DSC_0214.JPG
14/6/2561 15:07:20
Size (KB)  :  420 KB
DSC_0215.JPG
14/6/2561 15:07:20
Size (KB)  :  343 KB
DSC_0216.JPG
14/6/2561 15:07:21
Size (KB)  :  314 KB
DSC_0217.JPG
14/6/2561 15:07:21
Size (KB)  :  288 KB
DSC_0218.JPG
14/6/2561 15:07:22
Size (KB)  :  257 KB
DSC_0220.JPG
14/6/2561 15:07:22
Size (KB)  :  289 KB
DSC_0221.JPG
14/6/2561 15:07:23
Size (KB)  :  346 KB
DSC_0222.JPG
14/6/2561 15:07:23
Size (KB)  :  384 KB
DSC_0224.JPG
14/6/2561 15:07:24
Size (KB)  :  457 KB
DSC_0225.JPG
14/6/2561 15:07:25
Size (KB)  :  439 KB
DSC_0226.JPG
14/6/2561 15:07:25
Size (KB)  :  441 KB
DSC_0227.JPG
14/6/2561 15:07:26
Size (KB)  :  308 KB
DSC_0228.JPG
14/6/2561 15:07:26
Size (KB)  :  303 KB
DSC_0233.JPG
14/6/2561 15:07:28
Size (KB)  :  291 KB
DSC_0234.JPG
14/6/2561 15:07:29
Size (KB)  :  304 KB
DSC_0238.JPG
14/6/2561 15:07:31
Size (KB)  :  421 KB
DSC_0240.JPG
14/6/2561 15:07:32
Size (KB)  :  426 KB
DSC_0241.JPG
14/6/2561 15:07:32
Size (KB)  :  370 KB
DSC_0242.JPG
14/6/2561 15:07:33
Size (KB)  :  362 KB
DSC_0243.JPG
14/6/2561 15:07:33
Size (KB)  :  389 KB
DSC_0245.JPG
14/6/2561 15:07:34
Size (KB)  :  341 KB
DSC_0247.JPG
14/6/2561 15:07:34
Size (KB)  :  309 KB
DSC_0251.JPG
14/6/2561 15:07:36
Size (KB)  :  323 KB
DSC_0253.JPG
14/6/2561 15:07:37
Size (KB)  :  290 KB
DSC_0254.JPG
14/6/2561 15:07:38
Size (KB)  :  358 KB
DSC_0263.JPG
14/6/2561 15:07:41
Size (KB)  :  338 KB
DSC_0264.JPG
14/6/2561 15:07:41
Size (KB)  :  340 KB
DSC_0268.JPG
14/6/2561 15:07:43
Size (KB)  :  437 KB
DSC_0269.JPG
14/6/2561 15:07:44
Size (KB)  :  416 KB
DSC_0270.JPG
14/6/2561 15:07:44
Size (KB)  :  416 KB
DSC_0271.JPG
14/6/2561 15:07:45
Size (KB)  :  433 KB
DSC_0272.JPG
14/6/2561 15:07:45
Size (KB)  :  431 KB
DSC_0274.JPG
14/6/2561 15:07:46
Size (KB)  :  413 KB
DSC_0277.JPG
14/6/2561 15:07:48
Size (KB)  :  445 KB
DSC_0278.JPG
14/6/2561 15:07:48
Size (KB)  :  432 KB
DSC_0279.JPG
14/6/2561 15:07:48
Size (KB)  :  438 KB
DSC_0280.JPG
14/6/2561 15:07:49
Size (KB)  :  407 KB
DSC_0281.JPG
14/6/2561 15:07:49
Size (KB)  :  386 KB
DSC_0282.JPG
14/6/2561 15:07:50
Size (KB)  :  350 KB
DSC_0284.JPG
14/6/2561 15:07:51
Size (KB)  :  317 KB
DSC_0286.JPG
14/6/2561 15:07:52
Size (KB)  :  303 KB
DSC_0288.JPG
14/6/2561 15:07:53
Size (KB)  :  438 KB