โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560

Thumbnail Image Table
KAS_4617.JPG
19/7/2560 10:10:55
Size (KB)  :  266 KB
KAS_4618.JPG
19/7/2560 10:10:55
Size (KB)  :  283 KB
KAS_4620.JPG
19/7/2560 10:10:56
Size (KB)  :  261 KB
KAS_4621.JPG
19/7/2560 10:10:56
Size (KB)  :  326 KB
KAS_4622.JPG
19/7/2560 10:10:57
Size (KB)  :  409 KB
KAS_4623.JPG
19/7/2560 10:10:57
Size (KB)  :  443 KB
KAS_4624.JPG
19/7/2560 10:10:57
Size (KB)  :  395 KB
KAS_4625.JPG
19/7/2560 10:10:58
Size (KB)  :  319 KB
KAS_4626.JPG
19/7/2560 10:10:58
Size (KB)  :  443 KB
KAS_4628.JPG
19/7/2560 10:10:59
Size (KB)  :  340 KB
KAS_4629.JPG
19/7/2560 10:10:59
Size (KB)  :  442 KB
KAS_4630.JPG
19/7/2560 10:11:00
Size (KB)  :  516 KB
KAS_4631.JPG
19/7/2560 10:11:00
Size (KB)  :  402 KB
KAS_4632.JPG
19/7/2560 10:11:00
Size (KB)  :  382 KB
KAS_4633.JPG
19/7/2560 10:11:01
Size (KB)  :  396 KB
KAS_4634.JPG
19/7/2560 10:11:01
Size (KB)  :  385 KB
KAS_4635.JPG
19/7/2560 10:11:02
Size (KB)  :  516 KB
KAS_4636.JPG
19/7/2560 10:11:02
Size (KB)  :  470 KB
KAS_4638.JPG
19/7/2560 10:11:03
Size (KB)  :  326 KB
KAS_4639.JPG
19/7/2560 10:11:03
Size (KB)  :  295 KB
KAS_4640.JPG
19/7/2560 10:11:03
Size (KB)  :  387 KB
KAS_4642.JPG
19/7/2560 10:11:04
Size (KB)  :  427 KB
KAS_4643.JPG
19/7/2560 10:11:05
Size (KB)  :  435 KB
KAS_4644.JPG
19/7/2560 10:11:05
Size (KB)  :  434 KB
KAS_4645.JPG
19/7/2560 10:11:05
Size (KB)  :  412 KB
KAS_4646.JPG
19/7/2560 10:11:06
Size (KB)  :  427 KB
KAS_4647.JPG
19/7/2560 10:11:06
Size (KB)  :  496 KB
KAS_4648.JPG
19/7/2560 10:11:07
Size (KB)  :  332 KB
KAS_4649.JPG
19/7/2560 10:11:07
Size (KB)  :  410 KB
KAS_4650.JPG
19/7/2560 10:11:07
Size (KB)  :  362 KB
KAS_4651.JPG
19/7/2560 10:11:08
Size (KB)  :  432 KB
KAS_4652.JPG
19/7/2560 10:11:08
Size (KB)  :  425 KB
KAS_4653.JPG
19/7/2560 10:11:08
Size (KB)  :  440 KB
KAS_4654.JPG
19/7/2560 10:11:09
Size (KB)  :  531 KB
KAS_4656.JPG
19/7/2560 10:11:10
Size (KB)  :  306 KB
KAS_4657.JPG
19/7/2560 10:11:10
Size (KB)  :  259 KB
KAS_4658.JPG
19/7/2560 10:11:10
Size (KB)  :  395 KB
KAS_4659.JPG
19/7/2560 10:11:11
Size (KB)  :  363 KB
KAS_4660.JPG
19/7/2560 10:11:11
Size (KB)  :  320 KB
KAS_4661.JPG
19/7/2560 10:11:11
Size (KB)  :  349 KB
KAS_4662.JPG
19/7/2560 10:11:12
Size (KB)  :  388 KB
KAS_4663.JPG
19/7/2560 10:11:12
Size (KB)  :  391 KB
KAS_4664.JPG
19/7/2560 10:11:13
Size (KB)  :  479 KB
KAS_4665.JPG
19/7/2560 10:11:13
Size (KB)  :  479 KB
KAS_4666.JPG
19/7/2560 10:11:13
Size (KB)  :  427 KB
KAS_4668.JPG
19/7/2560 10:11:14
Size (KB)  :  335 KB
KAS_4669.JPG
19/7/2560 10:11:14
Size (KB)  :  468 KB
KAS_4670.JPG
19/7/2560 10:11:15
Size (KB)  :  362 KB
KAS_4671.JPG
19/7/2560 10:11:15
Size (KB)  :  455 KB
KAS_4673.JPG
19/7/2560 10:11:16
Size (KB)  :  351 KB
KAS_4675.JPG
19/7/2560 10:11:16
Size (KB)  :  317 KB
KAS_4676.JPG
19/7/2560 10:11:17
Size (KB)  :  413 KB
KAS_4677.JPG
19/7/2560 10:11:17
Size (KB)  :  372 KB
KAS_4679.JPG
19/7/2560 10:11:18
Size (KB)  :  359 KB
KAS_4680.JPG
19/7/2560 10:11:18
Size (KB)  :  527 KB
KAS_4681.JPG
19/7/2560 10:11:19
Size (KB)  :  472 KB
KAS_4682.JPG
19/7/2560 10:11:19
Size (KB)  :  642 KB
KAS_4684.JPG
19/7/2560 10:11:20
Size (KB)  :  694 KB
KAS_4685.JPG
19/7/2560 10:11:20
Size (KB)  :  501 KB
KAS_4687.JPG
19/7/2560 10:11:21
Size (KB)  :  656 KB
KAS_4688.JPG
19/7/2560 10:11:22
Size (KB)  :  608 KB
KAS_4689.JPG
19/7/2560 10:11:22
Size (KB)  :  592 KB
KAS_4690.JPG
19/7/2560 10:11:22
Size (KB)  :  394 KB
KAS_4691.JPG
19/7/2560 10:11:23
Size (KB)  :  467 KB
KAS_4692.JPG
19/7/2560 10:11:23
Size (KB)  :  426 KB
KAS_4693.JPG
19/7/2560 10:11:24
Size (KB)  :  435 KB
KAS_4694.JPG
19/7/2560 10:11:24
Size (KB)  :  325 KB
KAS_4695.JPG
19/7/2560 10:11:24
Size (KB)  :  405 KB
KAS_4696.JPG
19/7/2560 10:11:25
Size (KB)  :  418 KB
KAS_4697.JPG
19/7/2560 10:11:25
Size (KB)  :  365 KB
KAS_4698.JPG
19/7/2560 10:11:26
Size (KB)  :  356 KB
KAS_4699.JPG
19/7/2560 10:11:26
Size (KB)  :  353 KB
KAS_4701.JPG
19/7/2560 10:11:27
Size (KB)  :  648 KB
KAS_4702.JPG
19/7/2560 10:11:27
Size (KB)  :  861 KB
KAS_4703.JPG
19/7/2560 10:11:27
Size (KB)  :  569 KB
KAS_4704.JPG
19/7/2560 10:11:28
Size (KB)  :  650 KB
KAS_4705.JPG
19/7/2560 10:11:28
Size (KB)  :  747 KB
KAS_4706.JPG
19/7/2560 10:11:29
Size (KB)  :  357 KB
KAS_4707.JPG
19/7/2560 10:11:29
Size (KB)  :  276 KB
KAS_4708.JPG
19/7/2560 10:11:29
Size (KB)  :  394 KB
KAS_4710.JPG
19/7/2560 10:11:30
Size (KB)  :  378 KB
KAS_4712.JPG
19/7/2560 10:11:31
Size (KB)  :  411 KB
KAS_4713.JPG
19/7/2560 10:11:31
Size (KB)  :  436 KB
KAS_4714.JPG
19/7/2560 10:11:32
Size (KB)  :  193 KB
KAS_4715.JPG
19/7/2560 10:11:32
Size (KB)  :  382 KB
KAS_4716.JPG
19/7/2560 10:11:32
Size (KB)  :  361 KB
KAS_4717.JPG
19/7/2560 10:11:33
Size (KB)  :  369 KB
KAS_4718.JPG
19/7/2560 10:11:33
Size (KB)  :  390 KB
KAS_4719.JPG
19/7/2560 10:11:34
Size (KB)  :  366 KB
KAS_4721.JPG
19/7/2560 10:11:34
Size (KB)  :  235 KB
KAS_4722.JPG
19/7/2560 10:11:35
Size (KB)  :  308 KB
KAS_4723.JPG
19/7/2560 10:11:35
Size (KB)  :  406 KB
KAS_4724.JPG
19/7/2560 10:11:35
Size (KB)  :  335 KB
KAS_4726.JPG
19/7/2560 10:11:36
Size (KB)  :  374 KB
KAS_4727.JPG
19/7/2560 10:11:37
Size (KB)  :  406 KB
KAS_4728.JPG
19/7/2560 10:11:37
Size (KB)  :  378 KB
KAS_4729.JPG
19/7/2560 10:11:37
Size (KB)  :  399 KB
KAS_4730.JPG
19/7/2560 10:11:38
Size (KB)  :  447 KB
KAS_4731.JPG
19/7/2560 10:11:38
Size (KB)  :  367 KB
KAS_4732.JPG
19/7/2560 10:11:38
Size (KB)  :  290 KB
KAS_4733.JPG
19/7/2560 10:11:39
Size (KB)  :  410 KB
KAS_4734.JPG
19/7/2560 10:11:39
Size (KB)  :  420 KB
KAS_4735.JPG
19/7/2560 10:11:40
Size (KB)  :  432 KB
KAS_4736.JPG
19/7/2560 10:11:40
Size (KB)  :  434 KB
KAS_4737.JPG
19/7/2560 10:11:40
Size (KB)  :  450 KB
KAS_4738.JPG
19/7/2560 10:11:41
Size (KB)  :  472 KB
KAS_4739.JPG
19/7/2560 10:11:41
Size (KB)  :  402 KB
KAS_4740.JPG
19/7/2560 10:11:42
Size (KB)  :  452 KB
KAS_4741.JPG
19/7/2560 10:11:42
Size (KB)  :  404 KB
KAS_4744.JPG
19/7/2560 10:11:43
Size (KB)  :  412 KB
KAS_4745.JPG
19/7/2560 10:11:43
Size (KB)  :  335 KB
KAS_4746.JPG
19/7/2560 10:11:44
Size (KB)  :  449 KB
KAS_4747.JPG
19/7/2560 10:11:44
Size (KB)  :  553 KB
KAS_4748.JPG
19/7/2560 10:11:45
Size (KB)  :  455 KB
KAS_4749.JPG
19/7/2560 10:11:45
Size (KB)  :  409 KB
KAS_4750.JPG
19/7/2560 10:11:45
Size (KB)  :  573 KB
KAS_4751.JPG
19/7/2560 10:11:46
Size (KB)  :  539 KB
KAS_4752.JPG
19/7/2560 10:11:46
Size (KB)  :  349 KB
KAS_4753.JPG
19/7/2560 10:11:47
Size (KB)  :  314 KB
KAS_4755.JPG
19/7/2560 10:11:47
Size (KB)  :  349 KB
KAS_4756.JPG
19/7/2560 10:11:48
Size (KB)  :  310 KB
KAS_4757.JPG
19/7/2560 10:11:48
Size (KB)  :  366 KB
KAS_4758.JPG
19/7/2560 10:11:48
Size (KB)  :  340 KB
KAS_4759.JPG
19/7/2560 10:11:49
Size (KB)  :  345 KB
KAS_4760.JPG
19/7/2560 10:11:49
Size (KB)  :  397 KB
KAS_4761.JPG
19/7/2560 10:11:50
Size (KB)  :  461 KB
KAS_4762.JPG
19/7/2560 10:11:50
Size (KB)  :  328 KB
KAS_4764.JPG
19/7/2560 10:11:51
Size (KB)  :  309 KB
KAS_4765.JPG
19/7/2560 10:11:51
Size (KB)  :  271 KB
KAS_4766.JPG
19/7/2560 10:11:51
Size (KB)  :  319 KB
KAS_4767.JPG
19/7/2560 10:11:52
Size (KB)  :  361 KB
KAS_4768.JPG
19/7/2560 10:11:52
Size (KB)  :  350 KB
KAS_4771.JPG
19/7/2560 10:11:53
Size (KB)  :  405 KB
KAS_4772.JPG
19/7/2560 10:11:53
Size (KB)  :  333 KB
KAS_4773.JPG
19/7/2560 10:11:54
Size (KB)  :  286 KB
KAS_4774.JPG
19/7/2560 10:11:54
Size (KB)  :  516 KB
KAS_4775.JPG
19/7/2560 10:11:54
Size (KB)  :  493 KB
KAS_4776.JPG
19/7/2560 10:11:55
Size (KB)  :  481 KB
KAS_4777.JPG
19/7/2560 10:11:55
Size (KB)  :  473 KB
KAS_4778.JPG
19/7/2560 10:11:56
Size (KB)  :  496 KB
KAS_4779.JPG
19/7/2560 10:11:56
Size (KB)  :  506 KB
KAS_4780.JPG
19/7/2560 10:11:56
Size (KB)  :  454 KB
KAS_4781.JPG
19/7/2560 10:11:57
Size (KB)  :  500 KB
KAS_4782.JPG
19/7/2560 10:11:57
Size (KB)  :  405 KB
KAS_4783.JPG
19/7/2560 10:11:57
Size (KB)  :  386 KB
KAS_4784.JPG
19/7/2560 10:11:58
Size (KB)  :  522 KB
KAS_4785.JPG
19/7/2560 10:11:58
Size (KB)  :  417 KB
KAS_4786.JPG
19/7/2560 10:11:59
Size (KB)  :  426 KB
KAS_4787.JPG
19/7/2560 10:11:59
Size (KB)  :  320 KB
KAS_4788.JPG
19/7/2560 10:11:59
Size (KB)  :  434 KB
KAS_4789.JPG
19/7/2560 10:12:00
Size (KB)  :  381 KB
KAS_4790.JPG
19/7/2560 10:12:00
Size (KB)  :  362 KB
KAS_4791.JPG
19/7/2560 10:12:01
Size (KB)  :  406 KB
KAS_4792.JPG
19/7/2560 10:12:01
Size (KB)  :  389 KB
KAS_4793.JPG
19/7/2560 10:12:01
Size (KB)  :  428 KB
KAS_4794.JPG
19/7/2560 10:12:02
Size (KB)  :  384 KB
KAS_4795.JPG
19/7/2560 10:12:02
Size (KB)  :  374 KB
KAS_4796.JPG
19/7/2560 10:12:02
Size (KB)  :  439 KB
KAS_4797.JPG
19/7/2560 10:12:03
Size (KB)  :  291 KB
KAS_4798.JPG
19/7/2560 10:12:03
Size (KB)  :  507 KB
KAS_4799.JPG
19/7/2560 10:12:04
Size (KB)  :  274 KB
KAS_4800.JPG
19/7/2560 10:12:04
Size (KB)  :  351 KB
KAS_4801.JPG
19/7/2560 10:12:04
Size (KB)  :  372 KB
KAS_4802.JPG
19/7/2560 10:12:05
Size (KB)  :  509 KB
KAS_4803.JPG
19/7/2560 10:12:05
Size (KB)  :  332 KB
KAS_4804.JPG
19/7/2560 10:12:05
Size (KB)  :  268 KB
KAS_4805.JPG
19/7/2560 10:12:06
Size (KB)  :  334 KB
KAS_4806.JPG
19/7/2560 10:12:06
Size (KB)  :  361 KB
KAS_4807.JPG
19/7/2560 10:12:07
Size (KB)  :  367 KB
KAS_4808.JPG
19/7/2560 10:12:07
Size (KB)  :  372 KB
KAS_4809.JPG
19/7/2560 10:12:07
Size (KB)  :  343 KB
KAS_4810.JPG
19/7/2560 10:12:08
Size (KB)  :  347 KB
KAS_4811.JPG
19/7/2560 10:12:08
Size (KB)  :  338 KB
KAS_4812.JPG
19/7/2560 10:12:08
Size (KB)  :  400 KB
KAS_4813.JPG
19/7/2560 10:12:09
Size (KB)  :  295 KB
KAS_4815.JPG
19/7/2560 10:12:10
Size (KB)  :  389 KB
KAS_4816.JPG
19/7/2560 10:12:10
Size (KB)  :  394 KB
KAS_4817.JPG
19/7/2560 10:12:10
Size (KB)  :  406 KB
KAS_4818.JPG
19/7/2560 10:12:11
Size (KB)  :  393 KB
KAS_4819.JPG
19/7/2560 10:12:11
Size (KB)  :  443 KB
KAS_4820.JPG
19/7/2560 10:12:12
Size (KB)  :  398 KB
KAS_4821.JPG
19/7/2560 10:12:12
Size (KB)  :  388 KB
KAS_4822.JPG
19/7/2560 10:12:12
Size (KB)  :  385 KB
KAS_4823.JPG
19/7/2560 10:12:13
Size (KB)  :  403 KB
KAS_4824.JPG
19/7/2560 10:12:13
Size (KB)  :  382 KB
KAS_4825.JPG
19/7/2560 10:12:13
Size (KB)  :  432 KB
KAS_4826.JPG
19/7/2560 10:12:14
Size (KB)  :  378 KB
KAS_4827.JPG
19/7/2560 10:12:14
Size (KB)  :  389 KB
KAS_4828.JPG
19/7/2560 10:12:15
Size (KB)  :  357 KB
KAS_4830.JPG
19/7/2560 10:12:15
Size (KB)  :  388 KB
KAS_4831.JPG
19/7/2560 10:12:16
Size (KB)  :  374 KB
KAS_4832.JPG
19/7/2560 10:12:16
Size (KB)  :  380 KB
KAS_4833.JPG
19/7/2560 10:12:16
Size (KB)  :  382 KB
KAS_4834.JPG
19/7/2560 10:12:17
Size (KB)  :  417 KB
KAS_4835.JPG
19/7/2560 10:12:17
Size (KB)  :  365 KB
KAS_4836.JPG
19/7/2560 10:12:18
Size (KB)  :  379 KB
KAS_4837.JPG
19/7/2560 10:12:18
Size (KB)  :  356 KB
KAS_4838.JPG
19/7/2560 10:12:18
Size (KB)  :  402 KB
KAS_4841.JPG
19/7/2560 10:12:19
Size (KB)  :  425 KB
KAS_4842.JPG
19/7/2560 10:12:20
Size (KB)  :  390 KB
KAS_4844.JPG
19/7/2560 10:12:20
Size (KB)  :  435 KB
KAS_4845.JPG
19/7/2560 10:12:21
Size (KB)  :  366 KB
KAS_4846.JPG
19/7/2560 10:12:21
Size (KB)  :  339 KB
KAS_4847.JPG
19/7/2560 10:12:21
Size (KB)  :  415 KB
KAS_4849.JPG
19/7/2560 10:12:22
Size (KB)  :  368 KB
KAS_4850.JPG
19/7/2560 10:12:23
Size (KB)  :  385 KB
KAS_4851.JPG
19/7/2560 10:12:23
Size (KB)  :  352 KB
KAS_4852.JPG
19/7/2560 10:12:23
Size (KB)  :  372 KB
KAS_4853.JPG
19/7/2560 10:12:24
Size (KB)  :  390 KB
KAS_4854.JPG
19/7/2560 10:12:24
Size (KB)  :  380 KB
KAS_4855.JPG
19/7/2560 10:12:24
Size (KB)  :  405 KB
KAS_4856.JPG
19/7/2560 10:12:25
Size (KB)  :  362 KB
KAS_4857.JPG
19/7/2560 10:12:25
Size (KB)  :  353 KB
KAS_4858.JPG
19/7/2560 10:12:26
Size (KB)  :  405 KB
KAS_4859.JPG
19/7/2560 10:12:26
Size (KB)  :  395 KB
KAS_4860.JPG
19/7/2560 10:12:26
Size (KB)  :  393 KB
KAS_4861.JPG
19/7/2560 10:12:27
Size (KB)  :  377 KB
KAS_4862.JPG
19/7/2560 10:12:27
Size (KB)  :  374 KB
KAS_4863.JPG
19/7/2560 10:12:28
Size (KB)  :  351 KB
KAS_4864.JPG
19/7/2560 10:12:28
Size (KB)  :  416 KB
KAS_4865.JPG
19/7/2560 10:12:28
Size (KB)  :  424 KB
KAS_4866.JPG
19/7/2560 10:12:29
Size (KB)  :  393 KB
KAS_4867.JPG
19/7/2560 10:12:29
Size (KB)  :  434 KB
KAS_4868.JPG
19/7/2560 10:12:29
Size (KB)  :  382 KB
KAS_4870.JPG
19/7/2560 10:12:30
Size (KB)  :  454 KB
KAS_4871.JPG
19/7/2560 10:12:30
Size (KB)  :  427 KB
KAS_4872.JPG
19/7/2560 10:12:31
Size (KB)  :  316 KB
KAS_4873.JPG
19/7/2560 10:12:31
Size (KB)  :  326 KB
KAS_4874.JPG
19/7/2560 10:12:31
Size (KB)  :  323 KB
KAS_4875.JPG
19/7/2560 10:12:32
Size (KB)  :  414 KB
KAS_4876.JPG
19/7/2560 10:12:32
Size (KB)  :  370 KB
KAS_4877.JPG
19/7/2560 10:12:32
Size (KB)  :  445 KB
KAS_4879.JPG
19/7/2560 10:12:33
Size (KB)  :  451 KB
KAS_4880.JPG
19/7/2560 10:12:34
Size (KB)  :  438 KB
KAS_4881.JPG
19/7/2560 10:12:34
Size (KB)  :  479 KB
KAS_4882.JPG
19/7/2560 10:12:34
Size (KB)  :  432 KB
KAS_4883.JPG
19/7/2560 10:12:35
Size (KB)  :  495 KB
KAS_4884.JPG
19/7/2560 10:12:35
Size (KB)  :  561 KB
KAS_4885.JPG
19/7/2560 10:12:36
Size (KB)  :  434 KB
KAS_4886.JPG
19/7/2560 10:12:36
Size (KB)  :  498 KB
KAS_4887.JPG
19/7/2560 10:12:36
Size (KB)  :  330 KB
KAS_4888.JPG
19/7/2560 10:12:37
Size (KB)  :  306 KB
KAS_4889.JPG
19/7/2560 10:12:37
Size (KB)  :  296 KB
KAS_4891.JPG
19/7/2560 10:12:38
Size (KB)  :  365 KB
KAS_4892.JPG
19/7/2560 10:12:38
Size (KB)  :  433 KB
KAS_4893.JPG
19/7/2560 10:12:39
Size (KB)  :  424 KB
KAS_4894.JPG
19/7/2560 10:12:39
Size (KB)  :  446 KB
KAS_4895.JPG
19/7/2560 10:12:39
Size (KB)  :  450 KB
KAS_4896.JPG
19/7/2560 10:12:40
Size (KB)  :  556 KB
KAS_4897.JPG
19/7/2560 10:12:40
Size (KB)  :  539 KB
KAS_4898.JPG
19/7/2560 10:12:40
Size (KB)  :  353 KB
KAS_4899.JPG
19/7/2560 10:12:41
Size (KB)  :  346 KB
KAS_4900.JPG
19/7/2560 10:12:41
Size (KB)  :  430 KB
KAS_4902.JPG
19/7/2560 10:12:42
Size (KB)  :  426 KB
KAS_4903.JPG
19/7/2560 10:12:42
Size (KB)  :  474 KB
KAS_4905.JPG
19/7/2560 10:12:43
Size (KB)  :  424 KB
KAS_4906.JPG
19/7/2560 10:12:43
Size (KB)  :  487 KB
KAS_4907.JPG
19/7/2560 10:12:44
Size (KB)  :  425 KB
KAS_4908.JPG
19/7/2560 10:12:44
Size (KB)  :  455 KB
KAS_4911.JPG
19/7/2560 10:12:45
Size (KB)  :  534 KB
KAS_4912.JPG
19/7/2560 10:12:45
Size (KB)  :  525 KB
KAS_4913.JPG
19/7/2560 10:12:46
Size (KB)  :  554 KB
KAS_4914.JPG
19/7/2560 10:12:46
Size (KB)  :  557 KB
KAS_4915.JPG
19/7/2560 10:12:47
Size (KB)  :  471 KB
KAS_4916.JPG
19/7/2560 10:12:47
Size (KB)  :  448 KB
KAS_4917.JPG
19/7/2560 10:12:47
Size (KB)  :  538 KB
KAS_4918.JPG
19/7/2560 10:12:48
Size (KB)  :  509 KB
KAS_4919.JPG
19/7/2560 10:12:48
Size (KB)  :  489 KB
KAS_4922.JPG
19/7/2560 10:12:49
Size (KB)  :  519 KB
KAS_4923.JPG
19/7/2560 10:12:50
Size (KB)  :  520 KB
KAS_4924.JPG
19/7/2560 10:12:50
Size (KB)  :  522 KB
KAS_4925.JPG
19/7/2560 10:12:51
Size (KB)  :  521 KB
KAS_4928.JPG
19/7/2560 10:12:52
Size (KB)  :  488 KB
KAS_4929.JPG
19/7/2560 10:12:52
Size (KB)  :  481 KB
KAS_4931.JPG
19/7/2560 10:12:53
Size (KB)  :  499 KB
KAS_4932.JPG
19/7/2560 10:12:53
Size (KB)  :  499 KB
KAS_4933.JPG
19/7/2560 10:12:54
Size (KB)  :  484 KB
KAS_4934.JPG
19/7/2560 10:12:54
Size (KB)  :  501 KB
KAS_4935.JPG
19/7/2560 10:12:54
Size (KB)  :  481 KB
KAS_4936.JPG
19/7/2560 10:12:55
Size (KB)  :  478 KB
KAS_4937.JPG
19/7/2560 10:12:55
Size (KB)  :  495 KB
KAS_4938.JPG
19/7/2560 10:12:56
Size (KB)  :  497 KB
KAS_4939.JPG
19/7/2560 10:12:56
Size (KB)  :  495 KB
KAS_4940.JPG
19/7/2560 10:12:56
Size (KB)  :  496 KB
KAS_4941.JPG
19/7/2560 10:12:57
Size (KB)  :  398 KB
KAS_4942.JPG
19/7/2560 10:12:57
Size (KB)  :  494 KB
KAS_4943.JPG
19/7/2560 10:12:58
Size (KB)  :  419 KB
KAS_4945.JPG
19/7/2560 10:12:58
Size (KB)  :  364 KB
KAS_4946.JPG
19/7/2560 10:12:58
Size (KB)  :  377 KB
KAS_4947.JPG
19/7/2560 10:12:59
Size (KB)  :  424 KB
KAS_4950.JPG
19/7/2560 10:12:59
Size (KB)  :  387 KB
KAS_4952.JPG
19/7/2560 10:13:00
Size (KB)  :  374 KB
KAS_4953.JPG
19/7/2560 10:13:00
Size (KB)  :  302 KB
KAS_4954.JPG
19/7/2560 10:13:01
Size (KB)  :  390 KB
KAS_4955.JPG
19/7/2560 10:13:01
Size (KB)  :  454 KB
KAS_4956.JPG
19/7/2560 10:13:01
Size (KB)  :  495 KB
KAS_4957.JPG
19/7/2560 10:13:02
Size (KB)  :  490 KB
KAS_4959.JPG
19/7/2560 10:13:03
Size (KB)  :  455 KB
KAS_4960.JPG
19/7/2560 10:13:03
Size (KB)  :  452 KB
KAS_4964.JPG
19/7/2560 10:13:04
Size (KB)  :  431 KB
KAS_4966.JPG
19/7/2560 10:13:05
Size (KB)  :  479 KB
KAS_4967.JPG
19/7/2560 10:13:06
Size (KB)  :  479 KB
KAS_4968.JPG
19/7/2560 10:13:06
Size (KB)  :  499 KB
KAS_4969.JPG
19/7/2560 10:13:06
Size (KB)  :  486 KB
KAS_4971.JPG
19/7/2560 10:13:07
Size (KB)  :  444 KB
KAS_4972.JPG
19/7/2560 10:13:08
Size (KB)  :  459 KB
KAS_4973.JPG
19/7/2560 10:13:08
Size (KB)  :  489 KB
KAS_4975.JPG
19/7/2560 10:13:09
Size (KB)  :  461 KB
KAS_4976.JPG
19/7/2560 10:13:09
Size (KB)  :  486 KB
KAS_4977.JPG
19/7/2560 10:13:09
Size (KB)  :  501 KB
KAS_4979.JPG
19/7/2560 10:13:10
Size (KB)  :  473 KB
KAS_4980.JPG
19/7/2560 10:13:11
Size (KB)  :  493 KB
KAS_4982.JPG
19/7/2560 10:13:11
Size (KB)  :  470 KB
KAS_4983.JPG
19/7/2560 10:13:12
Size (KB)  :  359 KB
KAS_4984.JPG
19/7/2560 10:13:12
Size (KB)  :  389 KB
KAS_4985.JPG
19/7/2560 10:13:13
Size (KB)  :  402 KB
KAS_4986.JPG
19/7/2560 10:13:13
Size (KB)  :  386 KB
KAS_4987.JPG
19/7/2560 10:13:13
Size (KB)  :  420 KB
KAS_4988.JPG
19/7/2560 10:13:14
Size (KB)  :  406 KB
KAS_4989.JPG
19/7/2560 10:13:14
Size (KB)  :  364 KB
KAS_4990.JPG
19/7/2560 10:13:14
Size (KB)  :  358 KB
KAS_4991.JPG
19/7/2560 10:13:15
Size (KB)  :  386 KB
KAS_4992.JPG
19/7/2560 10:13:15
Size (KB)  :  369 KB
KAS_4993.JPG
19/7/2560 10:13:16
Size (KB)  :  380 KB
KAS_4994.JPG
19/7/2560 10:13:16
Size (KB)  :  395 KB
KAS_4995.JPG
19/7/2560 10:13:16
Size (KB)  :  432 KB
KAS_4996.JPG
19/7/2560 10:13:17
Size (KB)  :  441 KB
KAS_4997.JPG
19/7/2560 10:13:17
Size (KB)  :  313 KB
KAS_4998.JPG
19/7/2560 10:13:18
Size (KB)  :  330 KB
KAS_4999.JPG
19/7/2560 10:13:18
Size (KB)  :  319 KB
KAS_5000.JPG
19/7/2560 10:13:18
Size (KB)  :  333 KB
KAS_5001.JPG
19/7/2560 10:13:19
Size (KB)  :  428 KB
KAS_5002.JPG
19/7/2560 10:13:19
Size (KB)  :  333 KB
KAS_5003.JPG
19/7/2560 10:13:19
Size (KB)  :  352 KB
KAS_5004.JPG
19/7/2560 10:13:20
Size (KB)  :  350 KB
KAS_5005.JPG
19/7/2560 10:13:20
Size (KB)  :  345 KB
KAS_5006.JPG
19/7/2560 10:13:21
Size (KB)  :  347 KB
KAS_5007.JPG
19/7/2560 10:13:21
Size (KB)  :  398 KB
KAS_5008.JPG
19/7/2560 10:13:21
Size (KB)  :  470 KB
KAS_5009.JPG
19/7/2560 10:13:22
Size (KB)  :  352 KB
KAS_5010.JPG
19/7/2560 10:13:22
Size (KB)  :  343 KB
KAS_5011.JPG
19/7/2560 10:13:22
Size (KB)  :  588 KB
KAS_5015.JPG
19/7/2560 10:13:23
Size (KB)  :  475 KB
KAS_5016.JPG
19/7/2560 10:13:23
Size (KB)  :  524 KB
KAS_5017.JPG
19/7/2560 10:13:24
Size (KB)  :  360 KB
KAS_5018.JPG
19/7/2560 10:13:24
Size (KB)  :  417 KB
KAS_5019.JPG
19/7/2560 10:13:24
Size (KB)  :  376 KB
KAS_5020.JPG
19/7/2560 10:13:25
Size (KB)  :  458 KB
KAS_5021.JPG
19/7/2560 10:13:25
Size (KB)  :  431 KB
KAS_5022.JPG
19/7/2560 10:13:26
Size (KB)  :  437 KB
KAS_5024.JPG
19/7/2560 10:13:26
Size (KB)  :  344 KB
KAS_5025.JPG
19/7/2560 10:13:27
Size (KB)  :  409 KB
KAS_5026.JPG
19/7/2560 10:13:27
Size (KB)  :  433 KB
KAS_5027.JPG
19/7/2560 10:13:27
Size (KB)  :  365 KB
KAS_5028.JPG
19/7/2560 10:13:28
Size (KB)  :  416 KB
KAS_5029.JPG
19/7/2560 10:13:28
Size (KB)  :  416 KB
KAS_5030.JPG
19/7/2560 10:13:29
Size (KB)  :  438 KB
KAS_5031.JPG
19/7/2560 10:13:29
Size (KB)  :  409 KB
KAS_5032.JPG
19/7/2560 10:13:29
Size (KB)  :  540 KB
KAS_5033.JPG
19/7/2560 10:13:30
Size (KB)  :  492 KB
KAS_5035.JPG
19/7/2560 10:13:31
Size (KB)  :  406 KB
KAS_5036.JPG
19/7/2560 10:13:31
Size (KB)  :  436 KB
KAS_5037.JPG
19/7/2560 10:13:31
Size (KB)  :  349 KB
KAS_5038.JPG
19/7/2560 10:13:32
Size (KB)  :  333 KB
KAS_5039.JPG
19/7/2560 10:13:32
Size (KB)  :  406 KB
KAS_5040.JPG
19/7/2560 10:13:32
Size (KB)  :  524 KB