แถลงข่าวการจัดงาน “โครงการหลวง 48”

Thumbnail Image Table
KAS_5090.JPG
19/7/2560 15:53:26
Size (KB)  :  430 KB
KAS_5091.JPG
19/7/2560 15:53:26
Size (KB)  :  435 KB
KAS_5092.JPG
19/7/2560 15:53:27
Size (KB)  :  446 KB
KAS_5093.JPG
19/7/2560 15:53:27
Size (KB)  :  414 KB
KAS_5094.JPG
19/7/2560 15:53:28
Size (KB)  :  352 KB
KAS_5095.JPG
19/7/2560 15:53:28
Size (KB)  :  536 KB
KAS_5096.JPG
19/7/2560 15:53:28
Size (KB)  :  450 KB
KAS_5097.JPG
19/7/2560 15:53:29
Size (KB)  :  359 KB
KAS_5098.JPG
19/7/2560 15:53:29
Size (KB)  :  461 KB
KAS_5099.JPG
19/7/2560 15:53:30
Size (KB)  :  349 KB
KAS_5100.JPG
19/7/2560 15:53:30
Size (KB)  :  433 KB
KAS_5101.JPG
19/7/2560 15:53:30
Size (KB)  :  491 KB
KAS_5102.JPG
19/7/2560 15:53:31
Size (KB)  :  374 KB
KAS_5104.JPG
19/7/2560 15:53:31
Size (KB)  :  325 KB
KAS_5105.JPG
19/7/2560 15:53:32
Size (KB)  :  376 KB
KAS_5106.JPG
19/7/2560 15:53:32
Size (KB)  :  339 KB
KAS_5108.JPG
19/7/2560 15:53:33
Size (KB)  :  355 KB
KAS_5109.JPG
19/7/2560 15:53:33
Size (KB)  :  311 KB
KAS_5110.JPG
19/7/2560 15:53:34
Size (KB)  :  331 KB
KAS_5111.JPG
19/7/2560 15:53:34
Size (KB)  :  291 KB
KAS_5112.JPG
19/7/2560 15:53:35
Size (KB)  :  385 KB
KAS_5113.JPG
19/7/2560 15:53:35
Size (KB)  :  290 KB
KAS_5114.JPG
19/7/2560 15:53:35
Size (KB)  :  292 KB
KAS_5115.JPG
19/7/2560 15:53:36
Size (KB)  :  281 KB
KAS_5116.JPG
19/7/2560 15:53:36
Size (KB)  :  294 KB
KAS_5117.JPG
19/7/2560 15:53:36
Size (KB)  :  206 KB
KAS_5119.JPG
19/7/2560 15:53:37
Size (KB)  :  252 KB
KAS_5120.JPG
19/7/2560 15:53:37
Size (KB)  :  260 KB
KAS_5121.JPG
19/7/2560 15:53:38
Size (KB)  :  304 KB
KAS_5122.JPG
19/7/2560 15:53:38
Size (KB)  :  435 KB
KAS_5123.JPG
19/7/2560 15:53:39
Size (KB)  :  371 KB
KAS_5124.JPG
19/7/2560 15:53:39
Size (KB)  :  343 KB
KAS_5126.JPG
19/7/2560 15:53:40
Size (KB)  :  403 KB
KAS_5127.JPG
19/7/2560 15:53:40
Size (KB)  :  266 KB
KAS_5128.JPG
19/7/2560 15:53:41
Size (KB)  :  392 KB
KAS_5129.JPG
19/7/2560 15:53:41
Size (KB)  :  469 KB
KAS_5130.JPG
19/7/2560 15:53:41
Size (KB)  :  310 KB
KAS_5131.JPG
19/7/2560 15:53:42
Size (KB)  :  305 KB
KAS_5132.JPG
19/7/2560 15:53:42
Size (KB)  :  313 KB
KAS_5133.JPG
19/7/2560 15:53:42
Size (KB)  :  392 KB
KAS_5134.JPG
19/7/2560 15:53:43
Size (KB)  :  387 KB
KAS_5135.JPG
19/7/2560 15:53:43
Size (KB)  :  364 KB
KAS_5136.JPG
19/7/2560 15:53:44
Size (KB)  :  357 KB
KAS_5137.JPG
19/7/2560 15:53:44
Size (KB)  :  330 KB
KAS_5138.JPG
19/7/2560 15:53:44
Size (KB)  :  485 KB
KAS_5139.JPG
19/7/2560 15:53:45
Size (KB)  :  396 KB
KAS_5140.JPG
19/7/2560 15:53:45
Size (KB)  :  405 KB
KAS_5141.JPG
19/7/2560 15:53:45
Size (KB)  :  405 KB
KAS_5142.JPG
19/7/2560 15:53:46
Size (KB)  :  414 KB
KAS_5143.JPG
19/7/2560 15:53:46
Size (KB)  :  436 KB
KAS_5144.JPG
19/7/2560 15:53:47
Size (KB)  :  503 KB
KAS_5145.JPG
19/7/2560 15:53:47
Size (KB)  :  425 KB
KAS_5146.JPG
19/7/2560 15:53:47
Size (KB)  :  522 KB
KAS_5147.JPG
19/7/2560 15:53:48
Size (KB)  :  392 KB
KAS_5148.JPG
19/7/2560 15:53:48
Size (KB)  :  353 KB
KAS_5149.JPG
19/7/2560 15:53:48
Size (KB)  :  400 KB
KAS_5150.JPG
19/7/2560 15:53:49
Size (KB)  :  370 KB
KAS_5151.JPG
19/7/2560 15:53:49
Size (KB)  :  359 KB
KAS_5152.JPG
19/7/2560 15:53:50
Size (KB)  :  406 KB
KAS_5153.JPG
19/7/2560 15:53:50
Size (KB)  :  442 KB
KAS_5154.JPG
19/7/2560 15:53:50
Size (KB)  :  521 KB
KAS_5155.JPG
19/7/2560 15:53:51
Size (KB)  :  319 KB
KAS_5156.JPG
19/7/2560 15:53:51
Size (KB)  :  355 KB
KAS_5158.JPG
19/7/2560 15:53:52
Size (KB)  :  345 KB
KAS_5159.JPG
19/7/2560 15:53:52
Size (KB)  :  389 KB
KAS_5162.JPG
19/7/2560 15:53:53
Size (KB)  :  428 KB
KAS_5163.JPG
19/7/2560 15:53:54
Size (KB)  :  435 KB
KAS_5166.JPG
19/7/2560 15:53:55
Size (KB)  :  438 KB
KAS_5167.JPG
19/7/2560 15:53:55
Size (KB)  :  498 KB
KAS_5168.JPG
19/7/2560 15:53:56
Size (KB)  :  500 KB
KAS_5169.JPG
19/7/2560 15:53:56
Size (KB)  :  468 KB
KAS_5170.JPG
19/7/2560 15:53:56
Size (KB)  :  498 KB
KAS_5171.JPG
19/7/2560 15:53:57
Size (KB)  :  463 KB
KAS_5172.JPG
19/7/2560 15:53:57
Size (KB)  :  441 KB
KAS_5173.JPG
19/7/2560 15:53:58
Size (KB)  :  423 KB
KAS_5174.JPG
19/7/2560 15:53:58
Size (KB)  :  494 KB
KAS_5176.JPG
19/7/2560 15:53:59
Size (KB)  :  448 KB
KAS_5177.JPG
19/7/2560 15:53:59
Size (KB)  :  452 KB
KAS_5179.JPG
19/7/2560 15:54:00
Size (KB)  :  462 KB
KAS_5182.JPG
19/7/2560 15:54:01
Size (KB)  :  454 KB
KAS_5184.JPG
19/7/2560 15:54:01
Size (KB)  :  307 KB
KAS_5185.JPG
19/7/2560 15:54:02
Size (KB)  :  313 KB
KAS_5188.JPG
19/7/2560 15:54:03
Size (KB)  :  314 KB
KAS_5189.JPG
19/7/2560 15:54:03
Size (KB)  :  277 KB
KAS_5191.JPG
19/7/2560 15:54:04
Size (KB)  :  449 KB
KAS_5193.JPG
19/7/2560 15:54:05
Size (KB)  :  437 KB
KAS_5194.JPG
19/7/2560 15:54:05
Size (KB)  :  451 KB
KAS_5195.JPG
19/7/2560 15:54:06
Size (KB)  :  423 KB
KAS_5196.JPG
19/7/2560 15:54:06
Size (KB)  :  434 KB
KAS_5197.JPG
19/7/2560 15:54:06
Size (KB)  :  351 KB
KAS_5198.JPG
19/7/2560 15:54:07
Size (KB)  :  381 KB
KAS_5199.JPG
19/7/2560 15:54:07
Size (KB)  :  377 KB
KAS_5200.JPG
19/7/2560 15:54:07
Size (KB)  :  440 KB
KAS_5201.JPG
19/7/2560 15:54:08
Size (KB)  :  468 KB
KAS_5202.JPG
19/7/2560 15:54:08
Size (KB)  :  426 KB
KAS_5203.JPG
19/7/2560 15:54:09
Size (KB)  :  421 KB
KAS_5204.JPG
19/7/2560 15:54:09
Size (KB)  :  361 KB
KAS_5205.JPG
19/7/2560 15:54:09
Size (KB)  :  445 KB
KAS_5206.JPG
19/7/2560 15:54:10
Size (KB)  :  378 KB
KAS_5207.JPG
19/7/2560 15:54:10
Size (KB)  :  452 KB
KAS_5208.JPG
19/7/2560 15:54:10
Size (KB)  :  410 KB
KAS_5209.JPG
19/7/2560 15:54:11
Size (KB)  :  351 KB
KAS_5211.JPG
19/7/2560 15:54:12
Size (KB)  :  501 KB
KAS_5212.JPG
19/7/2560 15:54:12
Size (KB)  :  486 KB
KAS_5213.JPG
19/7/2560 15:54:12
Size (KB)  :  489 KB
KAS_5214.JPG
19/7/2560 15:54:13
Size (KB)  :  518 KB
KAS_5215.JPG
19/7/2560 15:54:13
Size (KB)  :  516 KB
KAS_5216.JPG
19/7/2560 15:54:14
Size (KB)  :  514 KB
KAS_5218.JPG
19/7/2560 15:54:14
Size (KB)  :  485 KB
KAS_5224.JPG
19/7/2560 15:54:17
Size (KB)  :  477 KB
KAS_5225.JPG
19/7/2560 15:54:17
Size (KB)  :  456 KB
KAS_5226.JPG
19/7/2560 15:54:17
Size (KB)  :  434 KB
KAS_5227.JPG
19/7/2560 15:54:18
Size (KB)  :  437 KB
KAS_5228.JPG
19/7/2560 15:54:18
Size (KB)  :  465 KB