พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
DSC_1241.jpg
20/7/2560 9:44:41
Size (KB)  :  437 KB
DSC_1242.jpg
20/7/2560 9:44:42
Size (KB)  :  527 KB
DSC_1243.jpg
20/7/2560 9:44:43
Size (KB)  :  540 KB
DSC_1244.jpg
20/7/2560 9:44:44
Size (KB)  :  396 KB
DSC_1245.jpg
20/7/2560 9:44:45
Size (KB)  :  428 KB
DSC_1247.jpg
20/7/2560 9:44:46
Size (KB)  :  566 KB
DSC_1248.jpg
20/7/2560 9:44:46
Size (KB)  :  434 KB
DSC_1249.jpg
20/7/2560 9:44:47
Size (KB)  :  417 KB
DSC_1250.jpg
20/7/2560 9:44:47
Size (KB)  :  495 KB
DSC_1251.jpg
20/7/2560 9:44:48
Size (KB)  :  380 KB
DSC_1252.jpg
20/7/2560 9:44:49
Size (KB)  :  318 KB
DSC_1253.jpg
20/7/2560 9:44:49
Size (KB)  :  445 KB
DSC_1254.jpg
20/7/2560 9:44:50
Size (KB)  :  356 KB
DSC_1255.jpg
20/7/2560 9:44:51
Size (KB)  :  321 KB
DSC_1256.jpg
20/7/2560 9:44:51
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1257.jpg
20/7/2560 9:44:52
Size (KB)  :  371 KB
DSC_1259.jpg
20/7/2560 9:44:53
Size (KB)  :  384 KB
DSC_1260.jpg
20/7/2560 9:44:53
Size (KB)  :  334 KB
DSC_1261.jpg
20/7/2560 9:44:54
Size (KB)  :  294 KB
DSC_1262.jpg
20/7/2560 9:44:55
Size (KB)  :  505 KB
DSC_1263.jpg
20/7/2560 9:44:55
Size (KB)  :  418 KB
DSC_1264.jpg
20/7/2560 9:44:56
Size (KB)  :  396 KB
DSC_1265.jpg
20/7/2560 9:44:56
Size (KB)  :  435 KB
DSC_1266.jpg
20/7/2560 9:44:56
Size (KB)  :  403 KB
DSC_1267.jpg
20/7/2560 9:44:57
Size (KB)  :  366 KB
DSC_1268.jpg
20/7/2560 9:44:57
Size (KB)  :  309 KB
DSC_1269.jpg
20/7/2560 9:44:57
Size (KB)  :  339 KB
DSC_1270.jpg
20/7/2560 9:44:57
Size (KB)  :  309 KB
DSC_1271.jpg
20/7/2560 9:44:58
Size (KB)  :  338 KB
DSC_1272.jpg
20/7/2560 9:44:58
Size (KB)  :  441 KB
DSC_1273.jpg
20/7/2560 9:44:58
Size (KB)  :  402 KB
DSC_1274.jpg
20/7/2560 9:44:59
Size (KB)  :  437 KB
DSC_1275.jpg
20/7/2560 9:44:59
Size (KB)  :  427 KB
DSC_1276.jpg
20/7/2560 9:44:59
Size (KB)  :  406 KB
DSC_1277.jpg
20/7/2560 9:45:00
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1278.jpg
20/7/2560 9:45:00
Size (KB)  :  379 KB
DSC_1279.jpg
20/7/2560 9:45:00
Size (KB)  :  389 KB