พิธีทำบุญตักบาตรพระนวกะ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Thumbnail Image Table
DSC_1768.JPG
10/7/2561 11:02:06
Size (KB)  :  373 KB
DSC_1769.JPG
10/7/2561 11:02:06
Size (KB)  :  670 KB
DSC_1770.JPG
10/7/2561 11:02:07
Size (KB)  :  623 KB
DSC_1771.JPG
10/7/2561 11:02:07
Size (KB)  :  510 KB
DSC_1772.JPG
10/7/2561 11:02:08
Size (KB)  :  686 KB
DSC_1773.JPG
10/7/2561 11:02:08
Size (KB)  :  563 KB
DSC_1774.JPG
10/7/2561 11:02:09
Size (KB)  :  620 KB
DSC_1775.JPG
10/7/2561 11:02:09
Size (KB)  :  622 KB
DSC_1776.JPG
10/7/2561 11:02:10
Size (KB)  :  356 KB
DSC_1777.JPG
10/7/2561 11:02:10
Size (KB)  :  408 KB
DSC_1778.JPG
10/7/2561 11:02:11
Size (KB)  :  584 KB
DSC_1779.JPG
10/7/2561 11:02:11
Size (KB)  :  677 KB
DSC_1780.JPG
10/7/2561 11:02:12
Size (KB)  :  451 KB
DSC_1781.JPG
10/7/2561 11:02:12
Size (KB)  :  410 KB
DSC_1783.JPG
10/7/2561 11:02:13
Size (KB)  :  562 KB
DSC_1784.JPG
10/7/2561 11:02:14
Size (KB)  :  406 KB
DSC_1785.JPG
10/7/2561 11:02:14
Size (KB)  :  719 KB
DSC_1786.JPG
10/7/2561 11:02:15
Size (KB)  :  356 KB
DSC_1787.JPG
10/7/2561 11:02:15
Size (KB)  :  483 KB
DSC_1788.JPG
10/7/2561 11:02:16
Size (KB)  :  719 KB
DSC_1789.JPG
10/7/2561 11:02:16
Size (KB)  :  459 KB
DSC_1790.JPG
10/7/2561 11:02:17
Size (KB)  :  666 KB
DSC_1791.JPG
10/7/2561 11:02:17
Size (KB)  :  746 KB
DSC_1792.JPG
10/7/2561 11:02:18
Size (KB)  :  558 KB
DSC_1793.JPG
10/7/2561 11:02:18
Size (KB)  :  516 KB
DSC_1794.JPG
10/7/2561 11:02:19
Size (KB)  :  707 KB
DSC_1795.JPG
10/7/2561 11:02:19
Size (KB)  :  379 KB
DSC_1796.JPG
10/7/2561 11:02:20
Size (KB)  :  378 KB
DSC_1797.JPG
10/7/2561 11:02:20
Size (KB)  :  403 KB
DSC_1798.JPG
10/7/2561 11:02:21
Size (KB)  :  395 KB
DSC_1799.JPG
10/7/2561 11:02:21
Size (KB)  :  416 KB
DSC_1800.JPG
10/7/2561 11:02:22
Size (KB)  :  424 KB
DSC_1802.JPG
10/7/2561 11:02:23
Size (KB)  :  542 KB
DSC_1803.JPG
10/7/2561 11:02:23
Size (KB)  :  483 KB
DSC_1804.JPG
10/7/2561 11:02:24
Size (KB)  :  481 KB
DSC_1805.JPG
10/7/2561 11:02:24
Size (KB)  :  426 KB
DSC_1806.JPG
10/7/2561 11:02:25
Size (KB)  :  518 KB
DSC_1807.JPG
10/7/2561 11:02:25
Size (KB)  :  359 KB
DSC_1809.JPG
10/7/2561 11:02:26
Size (KB)  :  381 KB
DSC_1810.JPG
10/7/2561 11:02:27
Size (KB)  :  379 KB
DSC_1811.JPG
10/7/2561 11:02:27
Size (KB)  :  407 KB
DSC_1812.JPG
10/7/2561 11:02:27
Size (KB)  :  406 KB
DSC_1813.JPG
10/7/2561 11:02:28
Size (KB)  :  454 KB
DSC_1814.JPG
10/7/2561 11:02:28
Size (KB)  :  390 KB
DSC_1815.JPG
10/7/2561 11:02:29
Size (KB)  :  415 KB
DSC_1816.JPG
10/7/2561 11:02:29
Size (KB)  :  442 KB
DSC_1817.JPG
10/7/2561 11:02:30
Size (KB)  :  438 KB
DSC_1818.JPG
10/7/2561 11:02:30
Size (KB)  :  535 KB
DSC_1819.JPG
10/7/2561 11:02:31
Size (KB)  :  393 KB
DSC_1820.JPG
10/7/2561 11:02:31
Size (KB)  :  416 KB
DSC_1821.JPG
10/7/2561 11:02:32
Size (KB)  :  499 KB
DSC_1822.JPG
10/7/2561 11:02:32
Size (KB)  :  449 KB
DSC_1823.JPG
10/7/2561 11:02:33
Size (KB)  :  446 KB
DSC_1824.JPG
10/7/2561 11:02:33
Size (KB)  :  412 KB
DSC_1825.JPG
10/7/2561 11:02:34
Size (KB)  :  428 KB
DSC_1826.JPG
10/7/2561 11:02:34
Size (KB)  :  456 KB
DSC_1827.JPG
10/7/2561 11:02:35
Size (KB)  :  374 KB
DSC_1832.JPG
10/7/2561 11:02:37
Size (KB)  :  752 KB
DSC_1835.JPG
10/7/2561 11:02:38
Size (KB)  :  733 KB
DSC_1836.JPG
10/7/2561 11:02:39
Size (KB)  :  732 KB
DSC_1837.JPG
10/7/2561 11:02:39
Size (KB)  :  733 KB
DSC_1838.JPG
10/7/2561 11:02:40
Size (KB)  :  733 KB