พิธีเปิดงานโครงการหลวง 48 “ยกคุณค่าจากยอดดอย สู่กลางใจกรุง”

Thumbnail Image Table
KAS_6349.JPG
7/8/2560 8:56:40
Size (KB)  :  510 KB
KAS_6350.JPG
7/8/2560 8:56:41
Size (KB)  :  332 KB
KAS_6351.JPG
7/8/2560 8:56:43
Size (KB)  :  335 KB
KAS_6352.JPG
7/8/2560 8:56:44
Size (KB)  :  363 KB
KAS_6353.JPG
7/8/2560 8:56:45
Size (KB)  :  391 KB
KAS_6354.JPG
7/8/2560 8:56:47
Size (KB)  :  443 KB
KAS_6355.JPG
7/8/2560 8:56:48
Size (KB)  :  437 KB
KAS_6356.JPG
7/8/2560 8:56:49
Size (KB)  :  416 KB
KAS_6357.JPG
7/8/2560 8:56:50
Size (KB)  :  445 KB
KAS_6358.JPG
7/8/2560 8:56:51
Size (KB)  :  434 KB
KAS_6359.JPG
7/8/2560 8:56:52
Size (KB)  :  331 KB
KAS_6360.JPG
7/8/2560 8:56:52
Size (KB)  :  467 KB
KAS_6361.JPG
7/8/2560 8:56:53
Size (KB)  :  465 KB
KAS_6362.JPG
7/8/2560 8:56:53
Size (KB)  :  367 KB
KAS_6363.JPG
7/8/2560 8:56:53
Size (KB)  :  368 KB
KAS_6364.JPG
7/8/2560 8:56:54
Size (KB)  :  337 KB
KAS_6365.JPG
7/8/2560 8:56:54
Size (KB)  :  411 KB
KAS_6366.JPG
7/8/2560 8:56:55
Size (KB)  :  447 KB
KAS_6367.JPG
7/8/2560 8:56:55
Size (KB)  :  461 KB
KAS_6368.JPG
7/8/2560 8:56:56
Size (KB)  :  452 KB
KAS_6369.JPG
7/8/2560 8:56:56
Size (KB)  :  588 KB
KAS_6370.JPG
7/8/2560 8:56:56
Size (KB)  :  328 KB
KAS_6371.JPG
7/8/2560 8:56:57
Size (KB)  :  551 KB
KAS_6372.JPG
7/8/2560 8:56:57
Size (KB)  :  475 KB
KAS_6373.JPG
7/8/2560 8:56:58
Size (KB)  :  526 KB
KAS_6374.JPG
7/8/2560 8:56:58
Size (KB)  :  355 KB
KAS_6375.JPG
7/8/2560 8:56:58
Size (KB)  :  465 KB
KAS_6376.JPG
7/8/2560 8:56:59
Size (KB)  :  545 KB
KAS_6377.JPG
7/8/2560 8:57:00
Size (KB)  :  446 KB
KAS_6378.JPG
7/8/2560 8:57:00
Size (KB)  :  567 KB
KAS_6379.JPG
7/8/2560 8:57:01
Size (KB)  :  576 KB
KAS_6380.JPG
7/8/2560 8:57:01
Size (KB)  :  607 KB
KAS_6381.JPG
7/8/2560 8:57:02
Size (KB)  :  1,148 KB
KAS_6382.JPG
7/8/2560 8:57:03
Size (KB)  :  399 KB
KAS_6383.JPG
7/8/2560 8:57:03
Size (KB)  :  432 KB
KAS_6384.JPG
7/8/2560 8:57:03
Size (KB)  :  413 KB
KAS_6385.JPG
7/8/2560 8:57:04
Size (KB)  :  409 KB
KAS_6386.JPG
7/8/2560 8:57:04
Size (KB)  :  495 KB
KAS_6389.jpg
7/8/2560 8:57:05
Size (KB)  :  363 KB
KAS_6390.jpg
7/8/2560 8:57:05
Size (KB)  :  418 KB
KAS_6391.jpg
7/8/2560 8:57:05
Size (KB)  :  408 KB
KAS_6392.jpg
7/8/2560 8:57:06
Size (KB)  :  406 KB
KAS_6393.jpg
7/8/2560 8:57:06
Size (KB)  :  409 KB
KAS_6395.jpg
7/8/2560 8:57:07
Size (KB)  :  321 KB
KAS_6396.jpg
7/8/2560 8:57:07
Size (KB)  :  314 KB
KAS_6397.jpg
7/8/2560 8:57:08
Size (KB)  :  299 KB
KAS_6398.jpg
7/8/2560 8:57:08
Size (KB)  :  354 KB
KAS_6399.jpg
7/8/2560 8:57:09
Size (KB)  :  325 KB
KAS_6400.jpg
7/8/2560 8:57:09
Size (KB)  :  327 KB
KAS_6401.jpg
7/8/2560 8:57:10
Size (KB)  :  330 KB
KAS_6402.jpg
7/8/2560 8:57:10
Size (KB)  :  335 KB
KAS_6403.jpg
7/8/2560 8:57:11
Size (KB)  :  337 KB
KAS_6405.jpg
7/8/2560 8:57:11
Size (KB)  :  456 KB
KAS_6406.jpg
7/8/2560 8:57:12
Size (KB)  :  462 KB
KAS_6407.jpg
7/8/2560 8:57:12
Size (KB)  :  454 KB
KAS_6408.jpg
7/8/2560 8:57:13
Size (KB)  :  463 KB
KAS_6412.jpg
7/8/2560 8:57:15
Size (KB)  :  452 KB
KAS_6414.jpg
7/8/2560 8:57:15
Size (KB)  :  459 KB
KAS_6418.jpg
7/8/2560 8:57:17
Size (KB)  :  456 KB
KAS_6419.jpg
7/8/2560 8:57:18
Size (KB)  :  419 KB
KAS_6420.jpg
7/8/2560 8:57:18
Size (KB)  :  331 KB
KAS_6421.jpg
7/8/2560 8:57:18
Size (KB)  :  427 KB
KAS_6422.jpg
7/8/2560 8:57:19
Size (KB)  :  443 KB
KAS_6423.jpg
7/8/2560 8:57:19
Size (KB)  :  441 KB
KAS_6424.jpg
7/8/2560 8:57:20
Size (KB)  :  439 KB
KAS_6425.jpg
7/8/2560 8:57:20
Size (KB)  :  410 KB
KAS_6426.jpg
7/8/2560 8:57:21
Size (KB)  :  405 KB
KAS_6427.jpg
7/8/2560 8:57:21
Size (KB)  :  419 KB
KAS_6428.jpg
7/8/2560 8:57:21
Size (KB)  :  419 KB
KAS_6429.jpg
7/8/2560 8:57:22
Size (KB)  :  322 KB
KAS_6430.jpg
7/8/2560 8:57:22
Size (KB)  :  325 KB
KAS_6431.jpg
7/8/2560 8:57:23
Size (KB)  :  327 KB
KAS_6432.jpg
7/8/2560 8:57:23
Size (KB)  :  364 KB
KAS_6433.jpg
7/8/2560 8:57:23
Size (KB)  :  368 KB
KAS_6434.jpg
7/8/2560 8:57:24
Size (KB)  :  352 KB
KAS_6435.jpg
7/8/2560 8:57:24
Size (KB)  :  342 KB
KAS_6436.jpg
7/8/2560 8:57:25
Size (KB)  :  327 KB
KAS_6437.jpg
7/8/2560 8:57:25
Size (KB)  :  463 KB
KAS_6438.jpg
7/8/2560 8:57:26
Size (KB)  :  419 KB
KAS_6439.jpg
7/8/2560 8:57:26
Size (KB)  :  393 KB
KAS_6440.jpg
7/8/2560 8:57:26
Size (KB)  :  311 KB
KAS_6441.jpg
7/8/2560 8:57:27
Size (KB)  :  317 KB
KAS_6442.jpg
7/8/2560 8:57:27
Size (KB)  :  315 KB
KAS_6443.jpg
7/8/2560 8:57:28
Size (KB)  :  285 KB
KAS_6444.jpg
7/8/2560 8:57:28
Size (KB)  :  300 KB
KAS_6445.jpg
7/8/2560 8:57:28
Size (KB)  :  299 KB
KAS_6446.jpg
7/8/2560 8:57:29
Size (KB)  :  312 KB
KAS_6447.jpg
7/8/2560 8:57:29
Size (KB)  :  267 KB
KAS_6448.jpg
7/8/2560 8:57:30
Size (KB)  :  388 KB
KAS_6449.jpg
7/8/2560 8:57:30
Size (KB)  :  375 KB
KAS_6450.jpg
7/8/2560 8:57:31
Size (KB)  :  385 KB
KAS_6451.jpg
7/8/2560 8:57:31
Size (KB)  :  438 KB
KAS_6452.jpg
7/8/2560 8:57:31
Size (KB)  :  436 KB
KAS_6453.jpg
7/8/2560 8:57:32
Size (KB)  :  420 KB
KAS_6454.jpg
7/8/2560 8:57:32
Size (KB)  :  363 KB
KAS_6455.jpg
7/8/2560 8:57:33
Size (KB)  :  381 KB
KAS_6456.jpg
7/8/2560 8:57:33
Size (KB)  :  429 KB
KAS_6459.jpg
7/8/2560 8:57:34
Size (KB)  :  374 KB
KAS_6460.jpg
7/8/2560 8:57:35
Size (KB)  :  390 KB
KAS_6461.jpg
7/8/2560 8:57:35
Size (KB)  :  363 KB
KAS_6462.jpg
7/8/2560 8:57:36
Size (KB)  :  346 KB
KAS_6463.jpg
7/8/2560 8:57:36
Size (KB)  :  405 KB
KAS_6464.jpg
7/8/2560 8:57:36
Size (KB)  :  380 KB
KAS_6465.jpg
7/8/2560 8:57:37
Size (KB)  :  391 KB
KAS_6466.jpg
7/8/2560 8:57:37
Size (KB)  :  381 KB
KAS_6467.jpg
7/8/2560 8:57:38
Size (KB)  :  371 KB
KAS_6468.jpg
7/8/2560 8:57:38
Size (KB)  :  369 KB
KAS_6469.jpg
7/8/2560 8:57:39
Size (KB)  :  394 KB
KAS_6470.jpg
7/8/2560 8:57:39
Size (KB)  :  388 KB
KAS_6471.jpg
7/8/2560 8:57:39
Size (KB)  :  389 KB
KAS_6472.jpg
7/8/2560 8:57:40
Size (KB)  :  390 KB
KAS_6473.jpg
7/8/2560 8:57:40
Size (KB)  :  357 KB
KAS_6474.jpg
7/8/2560 8:57:41
Size (KB)  :  417 KB
KAS_6475.jpg
7/8/2560 8:57:41
Size (KB)  :  328 KB
KAS_6476.jpg
7/8/2560 8:57:42
Size (KB)  :  324 KB
KAS_6477.jpg
7/8/2560 8:57:42
Size (KB)  :  325 KB
KAS_6478.jpg
7/8/2560 8:57:42
Size (KB)  :  328 KB
KAS_6479.jpg
7/8/2560 8:57:43
Size (KB)  :  328 KB
KAS_6480.jpg
7/8/2560 8:57:43
Size (KB)  :  346 KB
KAS_6481.jpg
7/8/2560 8:57:44
Size (KB)  :  337 KB
KAS_6482.jpg
7/8/2560 8:57:44
Size (KB)  :  321 KB
KAS_6483.jpg
7/8/2560 8:57:45
Size (KB)  :  318 KB
KAS_6484.jpg
7/8/2560 8:57:45
Size (KB)  :  303 KB
KAS_6485.jpg
7/8/2560 8:57:45
Size (KB)  :  321 KB
KAS_6486.jpg
7/8/2560 8:57:46
Size (KB)  :  328 KB
KAS_6487.jpg
7/8/2560 8:57:46
Size (KB)  :  332 KB
KAS_6488.jpg
7/8/2560 8:57:47
Size (KB)  :  345 KB
KAS_6492.jpg
7/8/2560 8:57:48
Size (KB)  :  332 KB
KAS_6493.jpg
7/8/2560 8:57:49
Size (KB)  :  329 KB
KAS_6494.jpg
7/8/2560 8:57:49
Size (KB)  :  334 KB
KAS_6495.jpg
7/8/2560 8:57:49
Size (KB)  :  348 KB
KAS_6496.jpg
7/8/2560 8:57:50
Size (KB)  :  348 KB
KAS_6497.jpg
7/8/2560 8:57:50
Size (KB)  :  295 KB
KAS_6498.jpg
7/8/2560 8:57:51
Size (KB)  :  338 KB
KAS_6500.JPG
7/8/2560 8:57:51
Size (KB)  :  272 KB
KAS_6501.JPG
7/8/2560 8:57:52
Size (KB)  :  272 KB