พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิงานวิจัยกากมันสำปะหลังโปรตีนสูง

Thumbnail Image Table
KAS_7275.JPG
18/8/2560 11:46:53
Size (KB)  :  289 KB
KAS_7276.JPG
18/8/2560 11:46:54
Size (KB)  :  197 KB
KAS_7277.JPG
18/8/2560 11:46:54
Size (KB)  :  284 KB
KAS_7280.JPG
18/8/2560 11:46:56
Size (KB)  :  237 KB
KAS_7281.JPG
18/8/2560 11:46:56
Size (KB)  :  172 KB
KAS_7283.JPG
18/8/2560 11:46:57
Size (KB)  :  224 KB
KAS_7287.JPG
18/8/2560 11:46:59
Size (KB)  :  197 KB
KAS_7289.JPG
18/8/2560 11:47:00
Size (KB)  :  197 KB
KAS_7290.JPG
18/8/2560 11:47:00
Size (KB)  :  203 KB
KAS_7291.JPG
18/8/2560 11:47:01
Size (KB)  :  249 KB
KAS_7293.JPG
18/8/2560 11:47:02
Size (KB)  :  294 KB
KAS_7294.JPG
18/8/2560 11:47:02
Size (KB)  :  254 KB
KAS_7295.JPG
18/8/2560 11:47:03
Size (KB)  :  219 KB
KAS_7298.JPG
18/8/2560 11:47:04
Size (KB)  :  251 KB
KAS_7300.JPG
18/8/2560 11:47:05
Size (KB)  :  290 KB
KAS_7305.jpg
18/8/2560 11:47:06
Size (KB)  :  252 KB
KAS_7307.jpg
18/8/2560 11:47:07
Size (KB)  :  266 KB
KAS_7308.jpg
18/8/2560 11:47:08
Size (KB)  :  266 KB
KAS_7310.jpg
18/8/2560 11:47:09
Size (KB)  :  255 KB
KAS_7313.jpg
18/8/2560 11:47:10
Size (KB)  :  262 KB
KAS_7315.jpg
18/8/2560 11:47:11
Size (KB)  :  260 KB
KAS_7316.jpg
18/8/2560 11:47:12
Size (KB)  :  261 KB
KAS_7317.jpg
18/8/2560 11:47:13
Size (KB)  :  178 KB
KAS_7318.jpg
18/8/2560 11:47:13
Size (KB)  :  246 KB
KAS_7320.jpg
18/8/2560 11:47:14
Size (KB)  :  254 KB
KAS_7321.jpg
18/8/2560 11:47:15
Size (KB)  :  259 KB
KAS_7322.jpg
18/8/2560 11:47:15
Size (KB)  :  253 KB
KAS_7323.jpg
18/8/2560 11:47:16
Size (KB)  :  249 KB
KAS_7325.jpg
18/8/2560 11:47:16
Size (KB)  :  249 KB
KAS_7326.jpg
18/8/2560 11:47:17
Size (KB)  :  247 KB
KAS_7328.jpg
18/8/2560 11:47:18
Size (KB)  :  261 KB
KAS_7330.jpg
18/8/2560 11:47:19
Size (KB)  :  252 KB
KAS_7331.jpg
18/8/2560 11:47:19
Size (KB)  :  262 KB