พิธีทำบุญตักบาตร และสวดมนต์เจริญภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

Thumbnail Image Table
KAS_7533.JPG
24/8/2560 10:07:51
Size (KB)  :  552 KB
KAS_7535.JPG
24/8/2560 10:07:52
Size (KB)  :  504 KB
KAS_7536.JPG
24/8/2560 10:07:52
Size (KB)  :  720 KB
KAS_7537.JPG
24/8/2560 10:07:53
Size (KB)  :  376 KB
KAS_7538.JPG
24/8/2560 10:07:53
Size (KB)  :  397 KB
KAS_7540.JPG
24/8/2560 10:07:54
Size (KB)  :  651 KB
KAS_7541.JPG
24/8/2560 10:07:54
Size (KB)  :  728 KB
KAS_7542.JPG
24/8/2560 10:07:55
Size (KB)  :  515 KB
KAS_7543.JPG
24/8/2560 10:07:55
Size (KB)  :  502 KB
KAS_7544.JPG
24/8/2560 10:07:55
Size (KB)  :  459 KB
KAS_7545.JPG
24/8/2560 10:07:56
Size (KB)  :  723 KB
KAS_7546.JPG
24/8/2560 10:07:56
Size (KB)  :  651 KB
KAS_7547.JPG
24/8/2560 10:07:57
Size (KB)  :  675 KB
KAS_7548.JPG
24/8/2560 10:07:57
Size (KB)  :  635 KB
KAS_7549.JPG
24/8/2560 10:07:57
Size (KB)  :  647 KB
KAS_7550.JPG
24/8/2560 10:07:58
Size (KB)  :  642 KB
KAS_7551.JPG
24/8/2560 10:07:58
Size (KB)  :  719 KB
KAS_7552.JPG
24/8/2560 10:07:58
Size (KB)  :  408 KB
KAS_7554.JPG
24/8/2560 10:07:59
Size (KB)  :  567 KB
KAS_7555.JPG
24/8/2560 10:08:00
Size (KB)  :  640 KB
KAS_7557.JPG
24/8/2560 10:08:00
Size (KB)  :  360 KB
KAS_7558.JPG
24/8/2560 10:08:01
Size (KB)  :  506 KB
KAS_7559.JPG
24/8/2560 10:08:01
Size (KB)  :  318 KB
KAS_7560.JPG
24/8/2560 10:08:02
Size (KB)  :  582 KB
KAS_7561.JPG
24/8/2560 10:08:02
Size (KB)  :  522 KB
KAS_7562.JPG
24/8/2560 10:08:02
Size (KB)  :  375 KB
KAS_7563.JPG
24/8/2560 10:08:03
Size (KB)  :  391 KB
KAS_7564.JPG
24/8/2560 10:08:03
Size (KB)  :  373 KB
KAS_7565.JPG
24/8/2560 10:08:03
Size (KB)  :  442 KB
KAS_7566.JPG
24/8/2560 10:08:04
Size (KB)  :  425 KB
KAS_7567.JPG
24/8/2560 10:08:04
Size (KB)  :  398 KB
KAS_7568.JPG
24/8/2560 10:08:05
Size (KB)  :  360 KB
KAS_7569.JPG
24/8/2560 10:08:05
Size (KB)  :  439 KB
KAS_7570.JPG
24/8/2560 10:08:05
Size (KB)  :  428 KB
KAS_7571.JPG
24/8/2560 10:08:06
Size (KB)  :  382 KB
KAS_7572.JPG
24/8/2560 10:08:06
Size (KB)  :  469 KB
KAS_7573.JPG
24/8/2560 10:08:06
Size (KB)  :  497 KB
KAS_7574.JPG
24/8/2560 10:08:07
Size (KB)  :  458 KB
KAS_7575.JPG
24/8/2560 10:08:07
Size (KB)  :  492 KB
KAS_7576.JPG
24/8/2560 10:08:08
Size (KB)  :  463 KB
KAS_7577.JPG
24/8/2560 10:08:08
Size (KB)  :  440 KB
KAS_7578.JPG
24/8/2560 10:08:08
Size (KB)  :  709 KB
KAS_7579.JPG
24/8/2560 10:08:09
Size (KB)  :  708 KB
KAS_7580.JPG
24/8/2560 10:08:09
Size (KB)  :  704 KB