พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

Thumbnail Image Table
DSC_4572.JPG
16/8/2561 15:33:29
Size (KB)  :  401 KB
DSC_4573.JPG
16/8/2561 15:33:30
Size (KB)  :  418 KB
DSC_4575.JPG
16/8/2561 15:33:32
Size (KB)  :  418 KB
DSC_4576.JPG
16/8/2561 15:33:34
Size (KB)  :  481 KB
DSC_4577.JPG
16/8/2561 15:33:35
Size (KB)  :  361 KB
DSC_4578.JPG
16/8/2561 15:33:36
Size (KB)  :  365 KB
DSC_4579.JPG
16/8/2561 15:33:37
Size (KB)  :  364 KB
DSC_4580.JPG
16/8/2561 15:33:38
Size (KB)  :  406 KB
DSC_4581.JPG
16/8/2561 15:33:39
Size (KB)  :  428 KB
DSC_4582.JPG
16/8/2561 15:33:40
Size (KB)  :  359 KB
DSC_4583.JPG
16/8/2561 15:33:41
Size (KB)  :  365 KB
DSC_4584.JPG
16/8/2561 15:33:42
Size (KB)  :  450 KB
DSC_4585.JPG
16/8/2561 15:33:43
Size (KB)  :  349 KB
DSC_4586.JPG
16/8/2561 15:33:44
Size (KB)  :  364 KB
DSC_4587.JPG
16/8/2561 15:33:45
Size (KB)  :  361 KB
DSC_4588.JPG
16/8/2561 15:33:46
Size (KB)  :  441 KB
DSC_4589.JPG
16/8/2561 15:33:47
Size (KB)  :  456 KB
DSC_4590.JPG
16/8/2561 15:33:48
Size (KB)  :  375 KB
DSC_4591.JPG
16/8/2561 15:33:49
Size (KB)  :  388 KB
DSC_4592.JPG
16/8/2561 15:33:50
Size (KB)  :  418 KB
DSC_4595.JPG
16/8/2561 15:33:52
Size (KB)  :  378 KB
DSC_4596.JPG
16/8/2561 15:33:52
Size (KB)  :  342 KB
DSC_4597.JPG
16/8/2561 15:33:53
Size (KB)  :  309 KB
DSC_4599.JPG
16/8/2561 15:33:55
Size (KB)  :  456 KB
DSC_4600.JPG
16/8/2561 15:33:56
Size (KB)  :  453 KB
DSC_4602.JPG
16/8/2561 15:33:58
Size (KB)  :  386 KB
DSC_4604.JPG
16/8/2561 15:34:00
Size (KB)  :  438 KB
DSC_4605.JPG
16/8/2561 15:34:01
Size (KB)  :  387 KB
DSC_4606.JPG
16/8/2561 15:34:02
Size (KB)  :  465 KB
DSC_4607.JPG
16/8/2561 15:34:02
Size (KB)  :  418 KB
DSC_4608.JPG
16/8/2561 15:34:03
Size (KB)  :  421 KB
DSC_4611.JPG
16/8/2561 15:34:05
Size (KB)  :  408 KB
DSC_4612.JPG
16/8/2561 15:34:05
Size (KB)  :  407 KB
DSC_4614.JPG
16/8/2561 15:34:06
Size (KB)  :  437 KB
DSC_4616.JPG
16/8/2561 15:34:07
Size (KB)  :  422 KB
DSC_4617.JPG
16/8/2561 15:34:08
Size (KB)  :  421 KB
DSC_4619.JPG
16/8/2561 15:34:09
Size (KB)  :  428 KB
DSC_4620.JPG
16/8/2561 15:34:10
Size (KB)  :  425 KB
DSC_4622.JPG
16/8/2561 15:34:11
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4623.JPG
16/8/2561 15:34:11
Size (KB)  :  436 KB
DSC_4624.JPG
16/8/2561 15:34:12
Size (KB)  :  462 KB
DSC_4625.JPG
16/8/2561 15:34:13
Size (KB)  :  463 KB
DSC_4626.JPG
16/8/2561 15:34:13
Size (KB)  :  427 KB
DSC_4627.JPG
16/8/2561 15:34:14
Size (KB)  :  427 KB
DSC_4628.JPG
16/8/2561 15:34:14
Size (KB)  :  428 KB
DSC_4629.JPG
16/8/2561 15:34:15
Size (KB)  :  426 KB
DSC_4630.JPG
16/8/2561 15:34:15
Size (KB)  :  417 KB
DSC_4631.JPG
16/8/2561 15:34:16
Size (KB)  :  419 KB
DSC_4632.JPG
16/8/2561 15:34:17
Size (KB)  :  441 KB
DSC_4633.JPG
16/8/2561 15:34:17
Size (KB)  :  442 KB
DSC_4634.JPG
16/8/2561 15:34:18
Size (KB)  :  460 KB
DSC_4635.JPG
16/8/2561 15:34:18
Size (KB)  :  459 KB
DSC_4636.JPG
16/8/2561 15:34:19
Size (KB)  :  421 KB
DSC_4637.JPG
16/8/2561 15:34:19
Size (KB)  :  422 KB
DSC_4638.JPG
16/8/2561 15:34:20
Size (KB)  :  431 KB
DSC_4639.JPG
16/8/2561 15:34:20
Size (KB)  :  432 KB
DSC_4640.JPG
16/8/2561 15:34:21
Size (KB)  :  428 KB
DSC_4641.JPG
16/8/2561 15:34:22
Size (KB)  :  427 KB
DSC_4642.JPG
16/8/2561 15:34:22
Size (KB)  :  429 KB
DSC_4643.JPG
16/8/2561 15:34:23
Size (KB)  :  430 KB
DSC_4644.JPG
16/8/2561 15:34:23
Size (KB)  :  410 KB
DSC_4645.JPG
16/8/2561 15:34:24
Size (KB)  :  417 KB
DSC_4646.JPG
16/8/2561 15:34:24
Size (KB)  :  429 KB
DSC_4647.JPG
16/8/2561 15:34:25
Size (KB)  :  431 KB
DSC_4648.JPG
16/8/2561 15:34:26
Size (KB)  :  435 KB
DSC_4649.JPG
16/8/2561 15:34:26
Size (KB)  :  438 KB
DSC_4650.JPG
16/8/2561 15:34:27
Size (KB)  :  446 KB
DSC_4651.JPG
16/8/2561 15:34:28
Size (KB)  :  446 KB
DSC_4652.JPG
16/8/2561 15:34:28
Size (KB)  :  447 KB
DSC_4653.JPG
16/8/2561 15:34:29
Size (KB)  :  446 KB
DSC_4654.JPG
16/8/2561 15:34:29
Size (KB)  :  446 KB
DSC_4655.JPG
16/8/2561 15:34:30
Size (KB)  :  448 KB
DSC_4656.JPG
16/8/2561 15:34:31
Size (KB)  :  449 KB
DSC_4657.JPG
16/8/2561 15:34:31
Size (KB)  :  445 KB
DSC_4658.JPG
16/8/2561 15:34:32
Size (KB)  :  442 KB
DSC_4659.JPG
16/8/2561 15:34:32
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4660.JPG
16/8/2561 15:34:33
Size (KB)  :  438 KB
DSC_4661.JPG
16/8/2561 15:34:33
Size (KB)  :  436 KB
DSC_4662.JPG
16/8/2561 15:34:34
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4663.JPG
16/8/2561 15:34:34
Size (KB)  :  437 KB
DSC_4664.JPG
16/8/2561 15:34:35
Size (KB)  :  444 KB
DSC_4665.JPG
16/8/2561 15:34:35
Size (KB)  :  438 KB
DSC_4666.JPG
16/8/2561 15:34:36
Size (KB)  :  437 KB
DSC_4667.JPG
16/8/2561 15:34:37
Size (KB)  :  425 KB
DSC_4668.JPG
16/8/2561 15:34:37
Size (KB)  :  425 KB
DSC_4669.JPG
16/8/2561 15:34:38
Size (KB)  :  429 KB
DSC_4670.JPG
16/8/2561 15:34:38
Size (KB)  :  432 KB
DSC_4671.JPG
16/8/2561 15:34:39
Size (KB)  :  431 KB
DSC_4672.JPG
16/8/2561 15:34:39
Size (KB)  :  450 KB
DSC_4673.JPG
16/8/2561 15:34:40
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4674.JPG
16/8/2561 15:34:40
Size (KB)  :  427 KB
DSC_4675.JPG
16/8/2561 15:34:41
Size (KB)  :  443 KB
DSC_4676.JPG
16/8/2561 15:34:41
Size (KB)  :  428 KB
DSC_4677.JPG
16/8/2561 15:34:42
Size (KB)  :  440 KB
DSC_4678.JPG
16/8/2561 15:34:42
Size (KB)  :  408 KB
DSC_4679.JPG
16/8/2561 15:34:43
Size (KB)  :  449 KB
DSC_4680.JPG
16/8/2561 15:34:44
Size (KB)  :  449 KB
DSC_4681.JPG
16/8/2561 15:34:44
Size (KB)  :  450 KB
DSC_4682.JPG
16/8/2561 15:34:45
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4683.JPG
16/8/2561 15:34:45
Size (KB)  :  444 KB
DSC_4684.JPG
16/8/2561 15:34:46
Size (KB)  :  441 KB
DSC_4685.JPG
16/8/2561 15:34:46
Size (KB)  :  451 KB
DSC_4686.JPG
16/8/2561 15:34:47
Size (KB)  :  449 KB
DSC_4687.JPG
16/8/2561 15:34:47
Size (KB)  :  434 KB
DSC_4688.JPG
16/8/2561 15:34:48
Size (KB)  :  442 KB
DSC_4689.JPG
16/8/2561 15:34:48
Size (KB)  :  442 KB
DSC_4690.JPG
16/8/2561 15:34:49
Size (KB)  :  442 KB
DSC_4691.JPG
16/8/2561 15:34:49
Size (KB)  :  443 KB
DSC_4692.JPG
16/8/2561 15:34:50
Size (KB)  :  437 KB
DSC_4693.JPG
16/8/2561 15:34:50
Size (KB)  :  453 KB
DSC_4694.JPG
16/8/2561 15:34:51
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4695.JPG
16/8/2561 15:34:51
Size (KB)  :  446 KB
DSC_4696.JPG
16/8/2561 15:34:52
Size (KB)  :  432 KB
DSC_4697.JPG
16/8/2561 15:34:53
Size (KB)  :  443 KB
DSC_4698.JPG
16/8/2561 15:34:53
Size (KB)  :  442 KB
DSC_4699.JPG
16/8/2561 15:34:54
Size (KB)  :  450 KB
DSC_4700.JPG
16/8/2561 15:34:54
Size (KB)  :  429 KB
DSC_4701.JPG
16/8/2561 15:34:55
Size (KB)  :  444 KB
DSC_4702.JPG
16/8/2561 15:34:55
Size (KB)  :  448 KB
DSC_4703.JPG
16/8/2561 15:34:56
Size (KB)  :  448 KB
DSC_4704.JPG
16/8/2561 15:34:56
Size (KB)  :  427 KB
DSC_4705.JPG
16/8/2561 15:34:57
Size (KB)  :  438 KB
DSC_4706.JPG
16/8/2561 15:34:58
Size (KB)  :  438 KB
DSC_4707.JPG
16/8/2561 15:34:58
Size (KB)  :  443 KB
DSC_4708.JPG
16/8/2561 15:34:59
Size (KB)  :  411 KB
DSC_4709.JPG
16/8/2561 15:34:59
Size (KB)  :  447 KB
DSC_4710.JPG
16/8/2561 15:35:00
Size (KB)  :  419 KB
DSC_4711.JPG
16/8/2561 15:35:00
Size (KB)  :  421 KB
DSC_4712.JPG
16/8/2561 15:35:01
Size (KB)  :  395 KB
DSC_4713.JPG
16/8/2561 15:35:02
Size (KB)  :  426 KB
DSC_4714.JPG
16/8/2561 15:35:02
Size (KB)  :  432 KB
DSC_4715.JPG
16/8/2561 15:35:03
Size (KB)  :  419 KB
DSC_4716.JPG
16/8/2561 15:35:03
Size (KB)  :  414 KB
DSC_4717.JPG
16/8/2561 15:35:04
Size (KB)  :  420 KB
DSC_4718.JPG
16/8/2561 15:35:04
Size (KB)  :  438 KB
DSC_4719.JPG
16/8/2561 15:35:05
Size (KB)  :  433 KB
DSC_4720.JPG
16/8/2561 15:35:06
Size (KB)  :  446 KB
DSC_4721.JPG
16/8/2561 15:35:06
Size (KB)  :  430 KB
DSC_4722.JPG
16/8/2561 15:35:07
Size (KB)  :  440 KB
DSC_4723.JPG
16/8/2561 15:35:08
Size (KB)  :  433 KB
DSC_4724.JPG
16/8/2561 15:35:11
Size (KB)  :  431 KB
DSC_4725.JPG
16/8/2561 15:35:12
Size (KB)  :  428 KB
DSC_4726.JPG
16/8/2561 15:35:13
Size (KB)  :  424 KB
DSC_4727.JPG
16/8/2561 15:35:13
Size (KB)  :  444 KB
DSC_4728.JPG
16/8/2561 15:35:14
Size (KB)  :  439 KB
DSC_4729.JPG
16/8/2561 15:35:15
Size (KB)  :  426 KB
DSC_4730.JPG
16/8/2561 15:35:15
Size (KB)  :  423 KB
DSC_4731.JPG
16/8/2561 15:35:16
Size (KB)  :  370 KB
DSC_4732.JPG
16/8/2561 15:35:17
Size (KB)  :  303 KB
DSC_4737.JPG
16/8/2561 15:35:19
Size (KB)  :  434 KB
DSC_4739.JPG
16/8/2561 15:35:21
Size (KB)  :  301 KB
DSC_4740.JPG
16/8/2561 15:35:22
Size (KB)  :  300 KB
DSC_4741.JPG
16/8/2561 15:35:22
Size (KB)  :  387 KB
DSC_4742.JPG
16/8/2561 15:35:23
Size (KB)  :  387 KB
DSC_4743.JPG
16/8/2561 15:35:23
Size (KB)  :  467 KB
DSC_4744.JPG
16/8/2561 15:35:24
Size (KB)  :  467 KB
DSC_4775.JPG
16/8/2561 15:35:25
Size (KB)  :  525 KB
DSC_4776.JPG
16/8/2561 15:35:26
Size (KB)  :  356 KB
DSC_4777.JPG
16/8/2561 15:35:26
Size (KB)  :  346 KB
DSC_4778.JPG
16/8/2561 15:35:27
Size (KB)  :  424 KB
Pages:     1 2 3