แถลงข่าวการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2018 (TGDA 2018)

Thumbnail Image Table
KAS_8702.JPG
6/9/2560 9:09:53
Size (KB)  :  392 KB
KAS_8703.JPG
6/9/2560 9:09:54
Size (KB)  :  404 KB
KAS_8707.JPG
6/9/2560 9:09:55
Size (KB)  :  409 KB
KAS_8709.JPG
6/9/2560 9:09:56
Size (KB)  :  331 KB
KAS_8710.JPG
6/9/2560 9:09:56
Size (KB)  :  336 KB
KAS_8711.JPG
6/9/2560 9:09:57
Size (KB)  :  306 KB
KAS_8712.JPG
6/9/2560 9:09:57
Size (KB)  :  360 KB
KAS_8713.JPG
6/9/2560 9:09:58
Size (KB)  :  327 KB
KAS_8714.JPG
6/9/2560 9:09:58
Size (KB)  :  374 KB
KAS_8715.JPG
6/9/2560 9:09:58
Size (KB)  :  354 KB
KAS_8716.JPG
6/9/2560 9:09:59
Size (KB)  :  367 KB
KAS_8718.JPG
6/9/2560 9:10:00
Size (KB)  :  318 KB
KAS_8720.JPG
6/9/2560 9:10:00
Size (KB)  :  269 KB
KAS_8721.JPG
6/9/2560 9:10:01
Size (KB)  :  296 KB
KAS_8723.JPG
6/9/2560 9:10:01
Size (KB)  :  278 KB
KAS_8724.JPG
6/9/2560 9:10:02
Size (KB)  :  469 KB
KAS_8726.JPG
6/9/2560 9:10:03
Size (KB)  :  319 KB
KAS_8727.JPG
6/9/2560 9:10:03
Size (KB)  :  320 KB
KAS_8729.JPG
6/9/2560 9:10:04
Size (KB)  :  326 KB
KAS_8730.JPG
6/9/2560 9:10:04
Size (KB)  :  299 KB
KAS_8731.JPG
6/9/2560 9:10:04
Size (KB)  :  291 KB
KAS_8732.JPG
6/9/2560 9:10:05
Size (KB)  :  354 KB
KAS_8734.JPG
6/9/2560 9:10:06
Size (KB)  :  350 KB
KAS_8735.JPG
6/9/2560 9:10:06
Size (KB)  :  323 KB
KAS_8736.JPG
6/9/2560 9:10:06
Size (KB)  :  266 KB
KAS_8738.JPG
6/9/2560 9:10:07
Size (KB)  :  273 KB
KAS_8739.JPG
6/9/2560 9:10:07
Size (KB)  :  258 KB
KAS_8740.JPG
6/9/2560 9:10:08
Size (KB)  :  308 KB
KAS_8741.JPG
6/9/2560 9:10:08
Size (KB)  :  305 KB
KAS_8744.JPG
6/9/2560 9:10:09
Size (KB)  :  332 KB
KAS_8745.JPG
6/9/2560 9:10:10
Size (KB)  :  298 KB
KAS_8746.JPG
6/9/2560 9:10:10
Size (KB)  :  299 KB
KAS_8766.JPG
6/9/2560 9:10:11
Size (KB)  :  396 KB
KAS_8768.JPG
6/9/2560 9:10:11
Size (KB)  :  348 KB
KAS_8770.JPG
6/9/2560 9:10:12
Size (KB)  :  347 KB
KAS_8771.JPG
6/9/2560 9:10:12
Size (KB)  :  384 KB
KAS_8772.JPG
6/9/2560 9:10:13
Size (KB)  :  345 KB
KAS_8773.JPG
6/9/2560 9:10:13
Size (KB)  :  345 KB
KAS_8774.JPG
6/9/2560 9:10:13
Size (KB)  :  333 KB
KAS_8775.JPG
6/9/2560 9:10:14
Size (KB)  :  328 KB
KAS_8776.JPG
6/9/2560 9:10:14
Size (KB)  :  311 KB
KAS_8777.JPG
6/9/2560 9:10:15
Size (KB)  :  341 KB
KAS_8778.JPG
6/9/2560 9:10:15
Size (KB)  :  383 KB
KAS_8779.JPG
6/9/2560 9:10:15
Size (KB)  :  297 KB
KAS_8780.JPG
6/9/2560 9:10:16
Size (KB)  :  323 KB
KAS_8781.JPG
6/9/2560 9:10:16
Size (KB)  :  311 KB
KAS_8782.JPG
6/9/2560 9:10:16
Size (KB)  :  299 KB
KAS_8785.JPG
6/9/2560 9:10:17
Size (KB)  :  348 KB
KAS_8792.JPG
6/9/2560 9:10:18
Size (KB)  :  385 KB
KAS_8799.JPG
6/9/2560 9:10:21
Size (KB)  :  378 KB
KAS_8804.JPG
6/9/2560 9:10:22
Size (KB)  :  213 KB
KAS_8805.JPG
6/9/2560 9:10:23
Size (KB)  :  211 KB
KAS_8806.JPG
6/9/2560 9:10:23
Size (KB)  :  273 KB
KAS_8807.JPG
6/9/2560 9:10:24
Size (KB)  :  322 KB
KAS_8808.JPG
6/9/2560 9:10:24
Size (KB)  :  312 KB
KAS_8809.JPG
6/9/2560 9:10:24
Size (KB)  :  414 KB
KAS_8810.JPG
6/9/2560 9:10:25
Size (KB)  :  410 KB
KAS_8811.JPG
6/9/2560 9:10:25
Size (KB)  :  340 KB
KAS_8812.JPG
6/9/2560 9:10:26
Size (KB)  :  336 KB
KAS_8813.JPG
6/9/2560 9:10:26
Size (KB)  :  387 KB
KAS_8814.JPG
6/9/2560 9:10:27
Size (KB)  :  377 KB
KAS_8815.JPG
6/9/2560 9:10:27
Size (KB)  :  323 KB
KAS_8816.JPG
6/9/2560 9:10:28
Size (KB)  :  388 KB
KAS_8819.JPG
6/9/2560 9:10:28
Size (KB)  :  255 KB
KAS_8820.JPG
6/9/2560 9:10:28
Size (KB)  :  255 KB
KAS_8822.JPG
6/9/2560 9:10:29
Size (KB)  :  348 KB
KAS_8824.JPG
6/9/2560 9:10:30
Size (KB)  :  362 KB
KAS_8826.JPG
6/9/2560 9:10:31
Size (KB)  :  361 KB
KAS_8828.JPG
6/9/2560 9:10:32
Size (KB)  :  359 KB
KAS_8829.JPG
6/9/2560 9:10:32
Size (KB)  :  362 KB
KAS_8830.JPG
6/9/2560 9:10:33
Size (KB)  :  351 KB
KAS_8832.JPG
6/9/2560 9:10:33
Size (KB)  :  329 KB
KAS_8833.JPG
6/9/2560 9:10:34
Size (KB)  :  300 KB
KAS_8835.JPG
6/9/2560 9:10:34
Size (KB)  :  334 KB
KAS_8836.JPG
6/9/2560 9:10:35
Size (KB)  :  338 KB
KAS_8837.JPG
6/9/2560 9:10:35
Size (KB)  :  345 KB
KAS_8842.JPG
6/9/2560 9:10:37
Size (KB)  :  387 KB
KAS_8847.JPG
6/9/2560 9:10:39
Size (KB)  :  282 KB
KAS_8849.JPG
6/9/2560 9:10:39
Size (KB)  :  361 KB
KAS_8850.JPG
6/9/2560 9:10:40
Size (KB)  :  356 KB
KAS_8854.JPG
6/9/2560 9:10:41
Size (KB)  :  397 KB
KAS_8856.JPG
6/9/2560 9:10:42
Size (KB)  :  377 KB
KAS_8857.JPG
6/9/2560 9:10:42
Size (KB)  :  402 KB
KAS_8859.JPG
6/9/2560 9:10:43
Size (KB)  :  282 KB
KAS_8862.JPG
6/9/2560 9:10:44
Size (KB)  :  446 KB
KAS_8863.JPG
6/9/2560 9:10:45
Size (KB)  :  445 KB
KAS_8873.JPG
6/9/2560 9:10:47
Size (KB)  :  567 KB
KAS_8875.JPG
6/9/2560 9:10:48
Size (KB)  :  548 KB
KAS_8877.JPG
6/9/2560 9:10:48
Size (KB)  :  444 KB
KAS_8880.JPG
6/9/2560 9:10:49
Size (KB)  :  416 KB
KAS_8881.JPG
6/9/2560 9:10:50
Size (KB)  :  615 KB
KAS_8882.JPG
6/9/2560 9:10:50
Size (KB)  :  633 KB
KAS_8885.JPG
6/9/2560 9:10:51
Size (KB)  :  536 KB
KAS_8886.JPG
6/9/2560 9:10:51
Size (KB)  :  395 KB
KAS_8887.JPG
6/9/2560 9:10:52
Size (KB)  :  346 KB
KAS_8891.JPG
6/9/2560 9:10:52
Size (KB)  :  314 KB
KAS_8892.JPG
6/9/2560 9:10:53
Size (KB)  :  392 KB
KAS_8893.JPG
6/9/2560 9:10:53
Size (KB)  :  337 KB
KAS_8894.JPG
6/9/2560 9:10:54
Size (KB)  :  342 KB
KAS_8895.JPG
6/9/2560 9:10:54
Size (KB)  :  374 KB
KAS_8896.JPG
6/9/2560 9:10:54
Size (KB)  :  384 KB
KAS_8900.JPG
6/9/2560 9:10:55
Size (KB)  :  362 KB
KAS_8901.JPG
6/9/2560 9:10:55
Size (KB)  :  338 KB
KAS_8902.JPG
6/9/2560 9:10:56
Size (KB)  :  389 KB
KAS_8903.JPG
6/9/2560 9:10:56
Size (KB)  :  394 KB
KAS_8905.JPG
6/9/2560 9:10:57
Size (KB)  :  538 KB
KAS_8906.JPG
6/9/2560 9:10:57
Size (KB)  :  419 KB
KAS_8907.JPG
6/9/2560 9:10:57
Size (KB)  :  580 KB
KAS_8908.JPG
6/9/2560 9:10:58
Size (KB)  :  337 KB
KAS_8911.JPG
6/9/2560 9:10:59
Size (KB)  :  346 KB
KAS_8913.JPG
6/9/2560 9:11:00
Size (KB)  :  408 KB
KAS_8914.JPG
6/9/2560 9:11:00
Size (KB)  :  401 KB
KAS_8918.JPG
6/9/2560 9:11:01
Size (KB)  :  593 KB
KAS_8919.JPG
6/9/2560 9:11:02
Size (KB)  :  592 KB
KAS_8920.JPG
6/9/2560 9:11:02
Size (KB)  :  424 KB
KAS_8922.JPG
6/9/2560 9:11:02
Size (KB)  :  469 KB
KAS_8923.JPG
6/9/2560 9:11:03
Size (KB)  :  436 KB
KAS_8924.JPG
6/9/2560 9:11:03
Size (KB)  :  622 KB
KAS_8925.JPG
6/9/2560 9:11:04
Size (KB)  :  625 KB
KAS_8926.JPG
6/9/2560 9:11:04
Size (KB)  :  481 KB
KAS_8927.JPG
6/9/2560 9:11:04
Size (KB)  :  494 KB
KAS_8928.JPG
6/9/2560 9:11:05
Size (KB)  :  409 KB
KAS_8929.JPG
6/9/2560 9:11:05
Size (KB)  :  423 KB
KAS_8931.JPG
6/9/2560 9:11:06
Size (KB)  :  611 KB
KAS_8932.JPG
6/9/2560 9:11:06
Size (KB)  :  590 KB
KAS_8933.JPG
6/9/2560 9:11:07
Size (KB)  :  586 KB
KAS_8934.JPG
6/9/2560 9:11:07
Size (KB)  :  589 KB
KAS_8935.JPG
6/9/2560 9:11:08
Size (KB)  :  586 KB
KAS_8936.JPG
6/9/2560 9:11:08
Size (KB)  :  585 KB
KAS_8937.JPG
6/9/2560 9:11:08
Size (KB)  :  581 KB
KAS_8940.JPG
6/9/2560 9:11:10
Size (KB)  :  595 KB
KAS_8941.JPG
6/9/2560 9:11:10
Size (KB)  :  588 KB
KAS_8942.JPG
6/9/2560 9:11:10
Size (KB)  :  595 KB