พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล (KU International Hub)

Thumbnail Image Table
DSC_1953.jpg
8/9/2560 16:43:15
Size (KB)  :  292 KB
DSC_1954.jpg
8/9/2560 16:43:16
Size (KB)  :  334 KB
DSC_1955.jpg
8/9/2560 16:43:16
Size (KB)  :  264 KB
DSC_1956.jpg
8/9/2560 16:43:16
Size (KB)  :  259 KB
DSC_1957.jpg
8/9/2560 16:43:17
Size (KB)  :  317 KB
DSC_1958.jpg
8/9/2560 16:43:17
Size (KB)  :  276 KB
DSC_1959.jpg
8/9/2560 16:43:17
Size (KB)  :  316 KB
DSC_1960.jpg
8/9/2560 16:43:17
Size (KB)  :  305 KB
DSC_1961.jpg
8/9/2560 16:43:18
Size (KB)  :  696 KB
DSC_1962.jpg
8/9/2560 16:43:18
Size (KB)  :  694 KB
DSC_1963.jpg
8/9/2560 16:43:18
Size (KB)  :  230 KB
DSC_1964.jpg
8/9/2560 16:43:19
Size (KB)  :  352 KB
DSC_1965.jpg
8/9/2560 16:43:19
Size (KB)  :  329 KB
DSC_1966.jpg
8/9/2560 16:43:19
Size (KB)  :  300 KB
DSC_1967.jpg
8/9/2560 16:43:20
Size (KB)  :  283 KB
DSC_1968.jpg
8/9/2560 16:43:20
Size (KB)  :  343 KB
DSC_1969.jpg
8/9/2560 16:43:20
Size (KB)  :  359 KB
DSC_1970.jpg
8/9/2560 16:43:20
Size (KB)  :  358 KB
DSC_1971.jpg
8/9/2560 16:43:21
Size (KB)  :  353 KB
DSC_1972.jpg
8/9/2560 16:43:21
Size (KB)  :  290 KB
DSC_1973.jpg
8/9/2560 16:43:21
Size (KB)  :  322 KB
DSC_1976.jpg
8/9/2560 16:43:22
Size (KB)  :  349 KB
DSC_1977.jpg
8/9/2560 16:43:23
Size (KB)  :  341 KB
DSC_1978.jpg
8/9/2560 16:43:23
Size (KB)  :  355 KB
DSC_1979.jpg
8/9/2560 16:43:23
Size (KB)  :  358 KB
DSC_1984.jpg
8/9/2560 16:43:25
Size (KB)  :  339 KB
DSC_1986.jpg
8/9/2560 16:43:25
Size (KB)  :  301 KB
DSC_1990.jpg
8/9/2560 16:43:26
Size (KB)  :  325 KB
DSC_1991.jpg
8/9/2560 16:43:27
Size (KB)  :  321 KB
DSC_1992.jpg
8/9/2560 16:43:27
Size (KB)  :  329 KB
DSC_1993.jpg
8/9/2560 16:43:27
Size (KB)  :  371 KB
DSC_1994.jpg
8/9/2560 16:43:28
Size (KB)  :  415 KB
DSC_1995.jpg
8/9/2560 16:43:28
Size (KB)  :  437 KB
DSC_1996.jpg
8/9/2560 16:43:28
Size (KB)  :  459 KB
DSC_1997.jpg
8/9/2560 16:43:29
Size (KB)  :  469 KB
DSC_1998.jpg
8/9/2560 16:43:29
Size (KB)  :  473 KB
DSC_1999.jpg
8/9/2560 16:43:29
Size (KB)  :  471 KB
DSC_2000.jpg
8/9/2560 16:43:30
Size (KB)  :  483 KB
DSC_2007.jpg
8/9/2560 16:43:32
Size (KB)  :  474 KB
DSC_2010.jpg
8/9/2560 16:43:33
Size (KB)  :  396 KB
DSC_2011.jpg
8/9/2560 16:43:33
Size (KB)  :  401 KB
DSC_2012.jpg
8/9/2560 16:43:33
Size (KB)  :  400 KB
DSC_2013.jpg
8/9/2560 16:43:34
Size (KB)  :  394 KB
DSC_2014.jpg
8/9/2560 16:43:34
Size (KB)  :  319 KB
DSC_2015.jpg
8/9/2560 16:43:34
Size (KB)  :  329 KB
DSC_2016.jpg
8/9/2560 16:43:35
Size (KB)  :  317 KB
DSC_2017.jpg
8/9/2560 16:43:35
Size (KB)  :  398 KB
DSC_2018.jpg
8/9/2560 16:43:35
Size (KB)  :  260 KB
DSC_2019.jpg
8/9/2560 16:43:35
Size (KB)  :  242 KB
DSC_2020.jpg
8/9/2560 16:43:36
Size (KB)  :  266 KB
DSC_2021.jpg
8/9/2560 16:43:36
Size (KB)  :  311 KB
DSC_2022.jpg
8/9/2560 16:43:36
Size (KB)  :  291 KB
DSC_2024.jpg
8/9/2560 16:43:37
Size (KB)  :  300 KB
DSC_2025.jpg
8/9/2560 16:43:37
Size (KB)  :  322 KB
DSC_2026.jpg
8/9/2560 16:43:38
Size (KB)  :  310 KB
DSC_2027.jpg
8/9/2560 16:43:38
Size (KB)  :  283 KB
DSC_2028.jpg
8/9/2560 16:43:38
Size (KB)  :  291 KB
DSC_2029.jpg
8/9/2560 16:43:38
Size (KB)  :  340 KB