มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่ผู้บริหาร มก.ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

Thumbnail Image Table
KAS_9355.JPG
11/9/2560 14:21:21
Size (KB)  :  278 KB
KAS_9356.JPG
11/9/2560 14:21:22
Size (KB)  :  269 KB
KAS_9357.JPG
11/9/2560 14:21:22
Size (KB)  :  243 KB
KAS_9358.JPG
11/9/2560 14:21:22
Size (KB)  :  233 KB
KAS_9361.JPG
11/9/2560 14:21:23
Size (KB)  :  245 KB
KAS_9363.JPG
11/9/2560 14:21:24
Size (KB)  :  243 KB
KAS_9365.JPG
11/9/2560 14:21:25
Size (KB)  :  232 KB
KAS_9366.JPG
11/9/2560 14:21:25
Size (KB)  :  232 KB
KAS_9367.JPG
11/9/2560 14:21:26
Size (KB)  :  273 KB
KAS_9368.JPG
11/9/2560 14:21:26
Size (KB)  :  259 KB
KAS_9371.JPG
11/9/2560 14:21:27
Size (KB)  :  345 KB
KAS_9372.JPG
11/9/2560 14:21:27
Size (KB)  :  346 KB
KAS_9373.JPG
11/9/2560 14:21:28
Size (KB)  :  341 KB